A scene showing a person with the Menininkai (ISFP) personality type

Menininkai

ISFP-A / ISFP-T

Įžanga

Per visą dieną esu vis kitoks – vienu žmogumi pabundu, o einu miegoti jau visai kitu.

Bobas Dylanas

Menininkai (ISFP) – tikri kūrėjai, nors nebūtinai tokie, kaip įprasta manyti. Gyvenimas šio asmenybės tipo žmonėms yra tarsi saviraiškos drobė. Viskame, ką Menininkai daro, visoje jų veikloje – nuo aprangos iki laisvalaikio – ryškiai atsispindi unikali jų asmenybė.

Menininkų (ISFP) asmenybės tipas

Ir iš tiesų kiekvienas Menininkas – tiesiog unikalus. Šie smalsūs ir naujus dalykus trokštantys išbandyti žmonės dažnai turi nuostabių ir įdomių pomėgių. Jie linkę tyrinėti ir geba džiaugtis kasdieniu gyvenimu, tad jei pažįstate Menininką – tikriausiai jis yra vienas iš įdomiausių jūsų sutiktų žmonių. Kas keista? Menininkai kuklūs ir paprasti žmonės, manantys, kad „daro tai, ką turi daryti“, nė neįtardami, kokie nepaprasti iš tiesų yra.

Tolerantiškumo grožis

Menininkai moka prisitaikyti prie gyvenimo aplinkybių. Kai kurių kitų asmenybės tipų žmonės tiesiog negali negyventi pagal griežtą dienotvarkę ir taisykles, bet tik ne Menininkai. Menininkai priima tai, ką jiems atneša kiekviena diena, ir daro, kas atrodo tinkama. Gyvenime jie visada palieka nemažai erdvės netikėtumams, todėl daugybė jiems brangių prisiminimų susiję su spontaniškais poelgiais, netikėtomis išvykomis ir nuotykiais – nesvarbu, ar juos patyrė vieni ar su artimais žmonėmis.

Menininkai išsiskiria tolerantiškumu ir plačiomis pažiūromis. Jiems patinka gyventi tarp įvairiausių žmonių, net tokių, kurie jiems nepritaria ar mąsto visiškai kitaip. Menininkai paprastai nesilaiko įsikibę savo nuomonės ir nebijo į viską pažvelgti kitaip.

Menininkai nori gyventi tokiame pasaulyje, kuriame visi galėtų laisvai rinktis, kas patinka, ir nebūti dėl to smerkiami.

Vis dėlto toks Menininkų polinkis pasiduoti įvykių tėkmei turi ir trūkumų. Šio asmenybės tipo žmonėms sunku kurti ilgalaikius planus, juo labiau juos vykdyti. Todėl Menininkai dažnai menkai įsivaizduoja, ką turėtų daryti, kad pasiektų savo tikslus, ir dažnai nerimauja, kad nuvils kitus. Jei šie žmonės pasistengtų gyventi truputį sistemingiau, netruktų įsitikinti, kad jie gali nuveikti kur kas daugiau ir būti geriau organizuoti, neprarasdami savo nepriklausomos dvasios.

Gyvenimas darnoje

Santykiuose Menininkai yra šilti, draugiški ir rūpestingi, jie nuoširdžiai džiaugiasi artimiausių ir brangiausių žmonių draugija. Tačiau atminkite – Menininkai yra Introvertai, todėl pabendravę su kitais, jie turi skirti laiko sau, pabūti vienumoje, kad atgautų jėgas ir savo tapatybės jausmą, kitaip tariant, kad vėl pajustų, kas iš tiesų yra.

Jei Menininkai neskiria laiko sau ir juos pagauna kasdienybės srovė, įsuka išorinių aplinkybių verpetai – jie gali pamiršti savo gyvenimo kelią.

Kūrybingi ir laisvos dvasios Menininkai gyvena savaip, tad būtų galima manyti, kad jiems ne itin rūpi, ką apie juos galvoja kiti. Vis dėlto taip nėra – šie žmonės atidūs ir nuovokūs, jie geba pajusti neišsakomus kitų jausmus ir nuomonę, ir nusimena supratę, kad yra nemėgstami, jiems nepritariama ar yra nevertinami. Kritikuojami šio asmenybės tipo žmonės ne visada reaguoja ramiai. Susidūrę su aršia ar galimai neteisinga kritika, jie gali visai prarasti savitvardą ir reaguoti labai audringai.

Kita vertus, Menininkai gyvena dabartimi ir supranta, kad neverta narstyti praeities nuoskaudų ir nusivylimų. Užuot svarstę, ar gali būti kitaip, šio asmenybės tipo žmonės brangina tai, kas yra gera gyvenime, kad ir koks jis būtų. Menininkai visur mato grožį ir moka džiaugtis tuo, ko kiti gali nė nepastebėti – ir tai tik vienas iš jų gebėjimų, viena iš dovanų, kuriomis šie žmonės dalijasi su pasauliu.

01

Garsūs Menininkai