A scene showing a person with the Organizatoriai (ESTJ) personality type

Organizatoriai

ESTJ-A / ESTJ-T

Įžanga

Gera tvarka – visko pagrindas.

Edmundas Burke’as

Organizatoriai (ESTJ) yra tradicijos ir tvarkos atstovai. Jie remiasi supratimu, kas teisinga, o kas ne, kas visuomenėje tinka, o kas ne, norėdami vienyti šeimas ir bendruomenes. Šios sąžiningumą, pasišventimą ir orumą branginančios asmenybės yra vertinamos dėl gebėjimo aiškiai patarti ir pamokyti – jos mielai padės išeiti iš keblios padėties. Organizatoriai puikiai geba suburti žmones, todėl dažnai tampa bendruomenės reikalų tvarkytojais ir daug dirba stengdamiesi visus sukviesti į mėgstamas vietos šventes ir renginius.

Organizatorių (ESTJ) asmenybės tipas

Rodyti pavyzdį

Demokratinėse visuomenėse tokios lyderystės poreikis didelis. Tvirtai tikėdami įstatymų viršenybe ir autoritetu, kurį reikia pelnyti, Organizatoriai rodo visiems pavyzdį, atsidavimą ir tikslingą sąžiningumą. Šios asmenybės visiškai nepakenčia tingumo ir apgaulės, ypač darbe. Jei kas ir pasakys, kad sunkus darbas – puikus būdas charakteriui išsiugdyti, tai tikrai Organizatoriai.

Organizatoriai pažįsta savo aplinką ir gyvena aiškių, įrodomų faktų pasaulyje. Toks tikrumas reiškia, kad net esant dideliam pasipriešinimui šio asmenybės tipo žmonės laikosi savo principų ir aiškiai parodo, kas yra ir kas nėra jiems priimtina. Jų nuomonė taip pat ne tuščios šnekos, nes Organizatoriai iš tiesų noriai imasi sunkių darbų, tobulina veiksmų planus ir sutvarko reikalus taip, kad net sudėtingiausias užduotis atlikti tampa lengva ir paprasta.

Organizatoriai mėgsta dirbti ne vieni ir tikisi, kad ir aplinkiniai bus tokie pat patikimi bei laikysis darbo etikos. Šio asmenybės tipo žmonės laikosi žodžio, o jei partneriai ar pavaldiniai kokiam nors planui kelia pavojų savo nekompetencija ir tingumu, ar dar blogiau – nesąžiningu elgesiu, Organizatoriai labai užsirūstina. Taip jie neretai pelno nelanksčių žmonių reputaciją. Šia savybe pasižymi visi Sergėtojų grupės tipų žmonės – tačiau ne dėl to, kad jie būtų nepagrįstai užsispyrę, o dėl to, kad iš tiesų tiki, jog būtent šios vertybės leidžia visuomenei funkcionuoti.

Didesnė atsakomybė

Organizatoriai brangina tradicines vertybes ir yra klasikiniai pavyzdiniai piliečiai: padeda kaimynams, laikosi įstatymų ir stengiasi, kad visi dalyvautų jų bendruomenės ar organizacijos gyvenime.

Sunkiausia Organizatoriams pripažinti, kad ne visi žengia tuo pačiu keliu ir ne visų indėlis yra ar gali būti toks pats. Tikri lyderiai turi pastebėti tiek asmens, tiek grupės stiprybes, ir padėti jas atskleisti. Jei tik jie nepamirš šio principo, Organizatoriams pavyks ne tik matyti visapusiškesnį vaizdą, bet ir nukreipti aplinkinių jėgas visiems tinkama linkme.

01

Garsūs Organizatoriai