A scene showing a person with the Aktyvistai (ENFP) personality type

Aktyvistai

ENFP-A / ENFP-T

Įžanga

Man nerūpi, iš ko gyveni. Noriu žinoti, dėl ko tau skauda ir ar turi drąsos svajoti rasti tai, ko ilgisi širdis.

Oriah Mountain Dreamer

Aktyvistai (ENFP) – iš tiesų laisvos dvasios žmonės. Jie mėgsta bendrauti, yra atviros širdies ir plačių pažiūrų. Savo linksmu ir optimistišku požiūriu į gyvenimą šios asmenybės tikrai išsiskiria iš minios. Nors Aktyvistai geba būti vakarėlio siela, jiems rūpi ne vien linksmybės. Šio tipo žmonės visada žvelgia giliau ir ilgisi prasmingo emocinio ryšio su kitais.

Aktyvisto (ENFP) asmenybės tipas

Kasdienybės žavesys

Draugiški ir mėgstantys bendrauti Aktyvistai nuolat stengiasi išplėsti savo ryšius ir socialinį gyvenimą. Tačiau po draugišku ir nerūpestingu paviršiumi slypi turtingas, gyvas vidinis gyvenimas. Jei nebūtų geros vaizduotės, kūrybingi ir smalsūs, Aktyvistai tiesiog nebūtų savimi.

Aktyvistai savaip introspektyvūs. Jie negali neieškoti gilesnės gyvenimo prasmės ir reikšmės, net tada, kai reikia susitelkti į ką nors kita. Šio asmenybės tipo žmonės tiki, kad viskas ir visi yra susiję – jie gyvena nuolatinėmis įžvalgomis apie šiuos ryšius.

Aktyvistai yra nepriklausomi ir kūrybingi, kasdienybėje visada ieško stebuklo ir prasmės.

Jei kas nors pagauna jų vaizduotę, Aktyvistai užkrečia entuziazmu ir kitus. Jie spinduliuoja teigiamą energiją, kuri pritraukia žmones, tad kiti į juos neretai žvelgia kaip į lyderius ar guru. Tačiau išblėsus pirminiam įkvėpimui, Aktyvistams sunku drausmingai ir nuosekliai tęsti, kas pradėta – jiems dažnai pritrūksta jėgų darbams, kurie kadaise tiek daug reiškė.

Siekti džiaugsmo

Aktyvistai – gyvas įrodymas, kad gyvenimo džiaugsmo ir malonumų siekis nėra lygus paviršutiniškumui. Šio asmenybės tipo žmonės gali akimirksniu persimainyti ir iš aistringų idealistų virsti nerūpestingais – nerti į šokių sūkurį.

Aktyvistai geba intensyviai galvoti ir jausti, bet taip pat moka atsipalaiduoti ir linksmintis.

Net linksmindamiesi Aktyvistai nori emociškai justi kitus. Šio tipo žmonėms nedaug kas taip rūpi kaip nuoširdus pokalbis su brangiais žmonėmis. Aktyvistai tiki, kad kiekvienas turi teisę išreikšti jausmus, o jų empatija ir skleidžiama vidinė šiluma sukuria erdvę, kurioje net baikščiausios sielos žmogus jausis saugiai ir galės atsiverti.

Vis dėlto Aktyvistai turėtų būti atsargesni – intuicija jiems gali išties per daug atskleisti apie kitų žmonių veiksmus ir elgesį. Aktyvistai stengiasi atspėti kitų troškimus ar intencijas, užuot tiesiog paklausę, ir ši įtampa dažnai neleidžia darnos trokštantiems Aktyvistams nurimti.

Aktyvistai ilgai nagrinės įvairius ryšius, jausmus ir sumanymus, kol ras sau tinkamą gyvenimo kelią. O pagaliau atradę, pasitelkę vaizduotę, empatiją ir drąsą, nuskaidrins ne tik savo gyvenimą, bet ir juos supantį pasaulį.

01

Garsūs Aktyvistai