A scene showing a person with the Kovotojai (ENFJ) personality type

Kovotojai

ENFJ-A / ENFJ-T

Įžanga

Kovotojai (ENFJ) jaučia pašaukimą siekti didesnių tikslų. Šie mąslūs idealistai visada stengiasi rasti būdų teigiamai paveikti kitus ir aplinką. Jie retai atsisako padaryti, ką reikia padaryti, net jei darbas nelengvas.

Kovotojai gimę būti lyderiais, todėl tarp jų daug įžymių politikų, ugdytojų ir mokytojų. Užsidegimu ir charizma jie įkvepia kitus ne tik karjeroje, bet ir kiekvienoje gyvenimo srityje, taip pat ir santykiuose. Nedaug kas Kovotojams teikia tiek džiaugsmo ir leidžia patirti pilnatvę kaip galimybė padėti draugams ir mylimiems žmonėms augti ir tobulėti.

Kovotojo (ENFJ) asmenybės tipas

Jei visas pasaulis tyli, net vienas balsas tampa didele galia.

MALALA YOUSAFZAI

Ginti tai, kas teisinga

Dažniausiai Kovotojai drąsiai deklaruoja savo vertybes, nebijo parodyti savo autentiškumą ir altruizmą. Pamatę neteisybę ar ką nors netinkama, jie netyli. Tačiau retai būna akiplėšos ar agresyvūs, nes jautrumas ir įžvalgumas padeda surasti bendrą kalbą su visais.

Šio tipo žmonės turi slėpiningą gebėjimą pajusti esminius žmonių motyvus ir įsitikinimus, tačiau ne visada supranta, kokiu būdu taip greitai perpranta kitų mintis ir širdį. Dėl šių įžvalgų blyksnių Kovotojai geba neįtikėtinai gerai įtikinti ir įkvėpti kitus.

Nelengva keisti žmonių įsitikinimus, bet jei kas ir gali tai padaryti – tai tik Kovotojai.

Slaptas Kovotojų ginklas – tyra intencija. Apskritai veikti juos skatina nuoširdus noras daryti tai, kas tinkama, bet jie nenori manipuliuoti ar savo valios primesti kitiems. Net nesutikdami su kuo nors, Kovotojai ieško, kas vienija. Todėl šio tipo žmonės moka taip iškalbingai ir jautriai reikšti savo mintis, kad sunku neįsiklausyti, ypač kai jie kalba apie artimus savo širdžiai dalykus.

Įsitraukimas

Jei Kovotojams rūpi koks žmogus, jie nori padėti jam išspręsti problemas – kartais bet kokia kaina. Ir daugelis būna dėkingi už tokią pagalbą ir patarimus, tad Kovotojai ne šiaip sau garsėja gebėjimu padėti kitiems geriau gyventi.

Kovotojai yra nuoširdūs ir rūpestingi, jie kalba ne tuščiai. Niekas jų taip nedžiugina kaip gebėjimas paskatinti kitus pasielgti teisingai.

Vis dėlto įsitraukimas į kitų žmonių problemas ne visada būna sėkmingas. Dažniausiai Kovotojai aiškiai mato, ką žmogus galėtų ar turėtų daryti, kad patobulėtų, bet juk ne visi yra pasirengę tokiems pokyčiams. Jei Kovotojai spaus per daug, mylimi žmonės jaus apmaudą ar kad yra nepelnytai teisiami. Ir nors Kovotojai garsėja įžvalgumu, kai kada net išmintingiausi įvertina situaciją neteisingai ar netyčia netinkamai pataria.

Rodyti kelią

Šio asmenybės tipo žmonės yra nuoširdūs altruistai. Siekdami užstoti kitus ir ginti idėjas, kuriomis tiki, jie ryžtasi ištverti visas negandas. Šis stiprus įsitikinimas ugdo Kovotojų lyderystės įgūdžius, ypač gebėjimą sutelkti žmones bendram darbui siekiant didesnio gėrio.

Vis dėlto Kovotojai geriausiai moka paskatinti savo pavyzdžiu. Kasdieniame gyvenime jie rodo, kaip, regis, įprastas situacijas galima spręsti atjaučiant, atidžiai ir rūpestingai. Net menkiausi kasdieniai pasirinkimai ir veiksmai – tiek tai, kaip Kovotojai leidžia savaitgalius, tiek tai, kaip jie guodžia rūpesčių prislėgtą bendradarbį – gali tapti galimybe kurti šviesesnę ateitį.

01

Garsūs Kovotojai