A scene showing a person with the Menininkai (ISFP) personality type

Menininkai

ISFP-A / ISFP-T

Stiprybės ir silpnybės

Menininkų (ISFP) stiprybės

Menininkų (ISFP) asmenybės tipas
 • Žavingi – Menininkų asmenybės tipo žmonės yra šilti ir laikosi požiūrio „gyvenk ir leisk gyventi“, todėl natūralu, kad jie paprastai patinka kitiems.
 • Jautrūs – Menininkai lengvai pajunta kitų emocijas, padeda žmonėms kurti darnius, geranoriškus ryšius ir išsklaidyti tvyrančią įtampą.
 • Lakios vaizduotės – gerai jausdami kitų emocijas, Menininkai geba kūrybiškai ir įžvalgiai perteikti drąsius sumanymus taip, kad paliestų kitų žmonių širdis. Nors būtų sunku apibūdinti praktišką tokios savybės reikšmę, laki Menininkų vaizduotė ir polinkis tyrinėti labai jiems praverčia netikėtais būdais.
 • Entuziastingi – po tyliu Menininkų nedrąsumu slypi labai jausminga širdis. Susižavėję kokiu nors jaudinančiu ir įdomiu dalyku, šio asmenybės tipo žmonės gali pamiršti visa kita.
 • Smalsūs – Menininkai nori patys ištyrinėti ir įsitikinti, ko vertos jų idėjos. Nors su mokslu susijęs darbas nėra jiems tinkamiausias, vis dėlto dažnai mokslinių tyrimų varomoji jėga kaip tik ir yra drąsi meninė ir humanistinė vizija. Jei Menininkams suteikiama laisvė veikti, jie negali neveikti.
 • Meniški – Menininkai moka apčiuopiamai išreikšti kūrybingumą ir kurti stulbinamą grožį. Nesvarbu, ar rašytų dainą, tapytų emociją ar pateiktų statistinius duomenis diagramoje – Menininkai geba viską pavaizduoti taip, kad auditorijai tai būtų artima.

Menininkų (ISFP) silpnybės

Menininkų (ISFP) asmenybės tipas
 • Nesutramdomai nepriklausomi – raiškos laisvė Menininkams dažnai yra svarbiausias dalykas. Viskas, kas tam trukdo, pavyzdžiui, tradicijos ir griežtos taisyklės, šio asmenybės tipo žmonėms atrodo kaip priespauda. Griežtos, struktūriškos akademinės pareigos ir darbas jiems dažnai tampa rimtu iššūkiu.
 • Nenuspėjami – Menininkams nepatinka ilgalaikiai įsipareigojimai ir planai. Dėl vengimo planuoti ateitį romantiniuose Menininkų santykiuose ilgainiui gali atsirasti įtampa, o gyvenime – kilti finansinių sunkumų.
 • Greitai įsitempia – Menininkai gyvena dabartimi, jie kupini emocijų. Jei viskas pakrypsta netinkama linkme, šio asmenybės tipo žmonės dažnai užsisklendžia, praranda jiems būdingą kūrybingumą ir ima griežti dantimis.
 • Pernelyg rungtyniaujantys – kartais Menininkai net menkuose dalykuose gali sukelti didelę konkurencinę įtampą, iškeisdami ilgalaikę sėkmę į akimirkos šlovės siekį, o pralaimėję jausdamiesi nelaimingi.
 • Nepastovi savigarba – Menininkai labai jautrūs ir meniški, tad įvertinti jų įgūdžius nėra lengva. Jei Menininkų pastangos nelaikomos reikšmingomis, tai skaudžiai juos žeidžia, ypač ankstyvuoju gyvenimo etapu. Nesulaukę stipraus palaikymo, jie gali patikėti kritikais ir nuleisti rankas.
02