Kontaktai

Siųskite mums savo klausimus, komentarus ar pasiūlymus – mes skaitome ir stengiamės greitai atsakyti į kiekvieną gautą laišką, ir išties norėtumėme išgirsti jūsų nuomonę.

NERIS Analytics Limited
6 New Street Square
London, EC4A 3DJ
United Kingdom
Registered in England and Wales
Company number 8646330