A scene showing a person with the Gynėjai (ISFJ) personality type

Gynėjai

ISFJ-A / ISFJ-T

Įžanga

Meilė auga tik ja dalijantis. Būti labiau mylimi galime tik tuomet, kai patys mylime.

BRIAN TRACY

Gynėjai (ISFJ) yra gana išskirtiniai, kadangi daugelis jų savybių neatitinka atskirų jų charakterio bruožų. Nors ir jautrūs – jie turi puikų analitinį mąstymą, nors ir santūrūs – jie išties moka bendrauti ir palaikyti tvirtus santykius ir, negana to, nors paprastai yra konservatyvūs – Gynėjai neretai nėra nusiteikę prieš pokyčius ir naujas idėjas. Kaip ir daugelis kitų asmenybių tipų, Gynėjai yra daugiau nei vien jų atskirų savybių derinys. Jų charakterį apibūdina tai, kaip jie šias savybes panaudoja.

Gynėjai yra tikri altruistai ir už gerumą atsilygina dar didesniu gerumu. Jie su entuziazmu ir dosnumu įsitraukia į veiklą ir bendravimą su žmonėmis, kuriais tiki.

Išties puiku, kad būtent šis asmenybės tipas sudaro gana nemažą žmonių dalį – beveik 13 proc. Palaikydami geriausias tradicijas ir drauge trokšdami daryti gera, Gynėjai dažnai renkasi darbus, išsiskiriančius turtinga istorija – pavyzdžiui, medicinos srityje, akademinėje aplinkoje arba socialinėje veikloje.

Gynėjų (ISFJ) asmenybės tipas

Gynėjai, ypač Nerimastingi (-T), neretai, beveik perfekcionistiškai, gilinasi į detales. Kaip ir visi žmonės, jie kartais atidėlioja darbus, tačiau drąsiai galima tikėtis, kad Gynėjai galiausiai laiku juos atliks. Šio asmenybės tipo žmonės bet kokią atsakomybę priima labai asmeniškai, nuolat stengdamiesi padaryti daugiau nei reikia ir siekdami pranokti lūkesčius bei nudžiuginti aplinkinius, tiek darbe, tiek ir namuose.

Mus turi pamatyti, kad mumis patikėtų

Gynėjams dažnai iškylantis iššūkis – užtikrinti, kad kiti atkreiptų dėmesį į jų darbą. Šio asmenybės tipo žmonės yra linkę nuvertinti savo pastangas, ir nors jų gerumas neretai yra gerbiamas, ciniškesni ir savanaudiškesni aplinkiniai gali pasinaudoti Gynėjų atsidavimu ir kuklumu, užkraudami jiems darbo ir vėliau prisiimdami visus nuopelnus. Gynėjams yra tiesiog būtina išmokti apginti savo interesus ir, esant reikalui, pasakyti „ne“, jei jie nori išsaugoti savo entuziazmą ir pasitikėjimą savimi.

Iš prigimties sklandžiai bendraujantys, kas yra gana neįprasta savybė Intravertams (I), Gynėjai dažnai pasitelkia savo puikią atmintį įsimindami ne kokius nors duomenis ar įdomius faktus, o žmones ir jų gyvenimo detales. Kai kalba pasisuka apie dovanas, Gynėjai neturi lygių – jie sugeba pasitelkti savo vaizduotę ir įgimtą jautrumą, kad parodytų savo dosnumą tokiais būdais, kurie išties paliečia gavėjų širdis. Nors toks dosnumas pasireiškia ir tarp kolegų (šiuos Gynėjai neretai laiko asmeniniais draugais), tačiau labiausiai Gynėjų šiluma atsiskleidžia šeimos rate.

Jei tik galėsiu, tave apsaugosiu

Gynėjai yra išties nuostabūs žmonės, retai sėdintys vietoje, jei yra neužbaigtas koks nors svarbus darbas. Retai kam pavyksta užmegzti tokius glaudžius ryšius su aplinkiniais kaip tai moka Gynėjai, o tas džiaugsmas, kurį šio asmenybės tipo žmonės patiria pasitelkdami tuos ryšius, kad išlaikytų palaikančią ir laimingą šeimą, tampa dovana visiems artimiesiems. Gynėjai galbūt niekada nesijaus itin jaukiai būdami dėmesio centre ir vengs prisiimti kokius nors nuopelnus, tačiau jiems pavykus užtikrinti, jog jų darbas būtų pripažintas, šios asmenybės greičiausiai patirs tokį pasitenkinimą savo veikloje, apie kurį kiti asmenybių tipai tegali tik pasvajoti.

01

Garsūs Gynėjai