A scene showing a person with the Novatoriai (ENTP) personality type

Novatoriai

ENTP-A / ENTP-T

Įžanga

Ženk pavojingu nepriklausomo mąstytojo keliu. Tikrink savo idėjų teisingumą leisdamasis į diskusijas. Sakyk, ką galvoji, ir labiau bijok būti palaikytas prisitaikėliu nei pamišėliu. O jei kalba pasisuks apie tau svarbius dalykus, nelauk ir stok jų ginti.

THOMAS J. WATSON

Novatoriaus (ENTP) tipo asmenybės dažnai yra laikomos velnio advokatais – jiems yra tikras malonumas triuškinti argumentus ir įsitikinimus, o jų likučius visų akivaizdoje paleisti pavėjui. Niekas kitas taip nemėgsta protų mūšių kaip Novatoriai, kadangi tai jiems leidžia pramankštinti savo puikų sąmojį, panaudoti plačias žinias bei gauti progą susieti skirtingas idėjas vien tam, kad įrodytų savo tiesą. Novatoriai dažnai taip elgiasi ne todėl, kad siekia kokios nors gilesnės prasmės ar strateginio tikslo, o paprasčiausiai todėl, kad jiems tai yra smagu.

Novatoriai pasižymi keista savybe – jie paprastai yra labai tiesmuki ir neslepia savo tikrųjų minčių, tačiau kartu nenuilsdami gali ginčytis dėl to, kuo iš tiesų netiki, įsijausdami į kito žmogaus poziciją.

Vis dėlto tokio bandymo suprasti kitą perspektyvą nereikėtų painioti su Diplomatų asmenybės tipams būdingu abipusio supratimo siekiu. Novatorius labiausiai domina pačios žinios, o ne jų oponentų savijauta. O ar yra geresnių būdų kažką giliai suprasti nei puolant ir ginant idėją iš visų kampų ir pusių?

Novatoriaus (ENTP) asmenybė

Nevyniojant į vatą

Novatoriams dažnai patinka atstovauti silpnesnę pusę, jiems mėgaujantis proto mankšta, kurią suteikia prieštaravimas dominuojančiai mąstymo paradigmai. Dėl to šio asmenybės tipo žmonės yra nepakeičiami, kai reikia perdaryti esamas sistemas ar išjudinti nusistovėjusius procesus ir nukreipti juos kitokia linkme. Vis dėlto Novatoriams būtų tikra kančia patiems įgyvendinti visas su jų siūlymais susijusias užduotis – jie kur kas labiau mėgsta generuoti naujas idėjas ir ieškoti įdomių sprendimo būdų, visomis išgalėmis vengdami juodo darbo. Novatoriai sudaro apie tris procentus pasaulio gyventojų – su tokia proporcija jie gali vis sugalvoti ką nors originalaus, atsitraukti, ir leisti kur kas didesniam skaičiui daug pedantiškesnių asmenybių pasirūpinti idėjų įgyvendinimo logistika ir priežiūra.

Novatorių gebėjimas argumentuotai ginčytis ne visada yra gera savybė. Nors toks bruožas yra vertinamas, kai reikia aptarti kokią nors idėją, Novatoriai kartu gali ir gerokai sau pakenkti, jei susitikimo metu viešai suabejos savo vadovu arba kabinėsis prie visko, ką sako jų partneris. Viską dar labiau gali apsunkinti Novatorių bekompromisis atvirumas, šio asmenybės tipo žmonėms pernelyg nevyniojant žodžių į vatą ir nesistengiant pasirodyti jautriais ar užjaučiančiais. Panašaus mąstymo asmenybės su Novatoriais gali sutarti pakankamai gerai, tačiau jautresni žmonės (ir visuomenė apskritai) yra nelinkę konfliktuoti, pirmenybę teikia jausmams, komfortui ir netgi nekaltam melui, o ne nemaloniai tiesai ar šaltam racionalumui.

Pastarieji dalykai Novatorius erzina, tad neretai jų bandymas pasilinksminti diskutuojant apie jautresnius dalykus sugriauna nemažai santykių – dažniausiai netyčia, šio asmenybės tipo žmonėms peržengus ribą tarp paprasto nesutarimo ir kertinių įsitikinimų užginčijimo. Novatoriai su kitais elgiasi taip, kaip norėtų, kad būtų elgiamasi su jais – jie negali pakęsti, kai su jais gražbyliaujama ar kalbama užuominomis, ypač prašant paslaugos. Šio asmenybės tipo žmonės paprastai yra gerbiami dėl savo idėjų, žinių ir humoro jausmo, tačiau dažnai suklumpa bandydami pasinaudoti šiomis savybėmis, kad užmegztų gilesnes draugystes ir romantinius santykius.

Vienas ne karys

Lyginant su kitomis asmenybėmis, Novatorių gali laukti daug ilgesnis kelias, jei jie nori įvaldyti savo įgimtus talentus – intelekto nepriklausomybę ir laisvą viziją. Šie talentai išties praverčia vadovo pozicijoje ar bent netoli tų, kurie vadovauja. Vis dėlto Novatoriams gali būti sunku susitelkti pastangoms, kurių reikia, kad atsidurtum ten, kur įmanomos tokios galimybės.

O jei jiems vis tik pavyksta ten atsidurti, Novatoriai turi nepamiršti, kad tam, jog jų idėjos būtų įgyvendintos, jiems visada reikės ir kitų žmonių pagalbos. Kitu atveju, jei Novatoriai neskirs pakankamai laiko ir dėmesio bandymams susitarti su kitais žmonėmis, daugelis jų atsidurs tokioje padėtyje, kur tiesiog nesulauks reikiamos pagalbos sėkmei pasiekti. Šio asmenybės tipo žmonės, mėgstantys į daug ką pažiūrėti iš skirtingų pusių, greičiausiai pastebės, kad pats sudėtingiausias, bet ir labiausiai praturtinantis iššūkis intelektui, vis dėlto gali būti gebėjimas suprasti jausmingesnę perspektyvą ir ginti ne tik logiką bei progresą, bet ir dėmesingumą ir kompromisą.

01

Garsūs Novatoriai