A scene showing a person with the Logistai (ISTJ) personality type

Logistai

ISTJ-A / ISTJ-T

Įžanga

Būtų baisiau nenaudoti tų gebėjimų, kurie man duoti. Būtų baisiau vilkinti ir tingėti.

DENZELIS WASHINGTONAS

Logistai (ISTJ) didžiuojasi savo asmenybės vientisumu. Tai, ką jie sako, ir yra tai, ką jie galvoja, o jei pasiryžta ką nors padaryti, tikrai taip ir padaro.

Logisto (ISTJ) asmenybės tipas

Šio asmenybės tipo žmonės sudaro nemažą pasaulio gyventojų dalį, ir nors Logistai nėra ypač ryškūs ir nesiekia dėmesio, jie padaro daugiau, nei turėtų, kad visuomenė stovėtų ant tvirto, stabilaus pagrindo. Savo šeimose ir bendruomenėse Logistai dažnai pelno pagarbą dėl patikimumo, praktiškumo, gebėjimo tvirtai stovėti ant žemės ir logiškai mąstyti net įtempčiausiomis aplinkybėmis.

Pasaulyje, kuriame daugelis vengia savo pareigų arba kalba tai, ką kiti nori girdėti, Logistai išsiskiria iš kitų savo atsidavimu, atsakingumu ir sąžiningumu.

Gyventi sąžiningai

Logistų savigarba iš esmės kyla iš asmenybės vientisumo pojūčio. Jie tiki, kad kiekvienoje situacijoje galima pasielgti tinkamai, o visi, kurie mėgina apsimesti, kad taip nėra, veikiausiai nori apeiti taisykles, turėdami kokių nors kėslų. Logistai labai gerbia struktūrą ir tradicijas, juos dažnai traukia tos organizacijos, darbo vietos ir mokslo aplinka, kuriose aiškiai nustatyta hierarchija ir lūkesčiai.

Nesant struktūros, daugelis Logistų patiria ne laisvę, o chaosą.

Logistai retai dvejoja prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir pasirinkimus. Apskritai greitai pripažįsta savo klaidas, pripažįsta tiesą, net jei dėl to neatrodo gerai. Logistams sąžiningumas yra daug svarbiau nei gebėjimas pasirodyti prieš kitus. Jie nori turėti ramią sąžinę ir nemeluos, kad padarytų kam nors įspūdį.

Jie stengiasi vykdyti pareigas nepaisydami nieko, todėl tokių pačių standartų nesilaikantys žmonės Logistus dažnai glumina. Kai kada Logistai neteisingai įvertina griežtų jų savikontrolės normų neatitinkančius žmones, nes įtaria, kad tokie žmonės tingi ar meluoja, nors iš tiesų jie patiria kitų sunkumų. Net jei Logistai šios nuomonės garsiai nepasako, jų panieka vis tiek gali pasimatyti – tad kai kada šios asmenybės yra laikomos griežtokomis ar neempatiškomis.

Sunkiausi darbai

Logistų atsidavimas vertas pasigėrėjimo – dėl šios savybės jie daug pasiekia. Tačiau atsidavimas gali tapti ir silpnybe, kuria kiti naudosis. Šio asmenybės tipo žmonės taip stipriai laikosi darbo etikos ir yra tokie pareigingi, kad kartais imasi kitų žmonių darbų. Jei iš jų nuolat bus tikimasi (ar patys nuolat imsis) dirbti už kolegas, draugus ar mylimus žmones, Logistai galiausiai pervargs ir neteks ryžto, kurio jiems paprastai netrūksta.

Logistai kai kada dirba už kitus, bet už tai jiems nepadėkojama.

Logistai nenoriai rodo emocijas, bet tai nereiškia, kad dirbdami daugiau, nei pajėgia, šio asmenybės tipo žmonės nejaučia nusivylimo ar apmaudo. Jei nepasirūpins, kad santykiai būtų lygiaverčiai ir tvarūs, Logistai rizikuos prarasti stabilumą, kurį išsaugoti jie jaučia pašaukimą. Gerai yra tai, kad išmokę tinkamai nustatyti ribas ir pasakyti, kad daugiau nebepakelia, Logistai gali atverti pasauliui visus savo talentus, kartu išlikdami tiesūs, lojalūs ir patikimi.

01

Garsūs Logistai