ISTJ tipas („Administratorius/-ė“)

Mano pastebėjimas būtų toks – jei kokiai nors užduočiai atlikti pakanka vieno žmogaus, du žmonės pasiekia kur kas prastesnius rezultatus, o trys ar daugiau apskritai nesugeba nieko nuveikti.

George Washington

ISTJ asmenybės tipas yra antras pagal populiarumą (apie 11-12% gyventojų). „Eikite prie esmės“ yra jų moto – ISTJ tipo žmonės gerbia faktinę informaciją ir siekia pasisemti kuo daugiau žinių. Vienas iš labiausiai prie to prisidedančių bruožų yra pastabi prigimtis, leidžianti ISTJ tipams be vargo analizuoti savo aplinką.

Dėl savo tiesmukiško požiūrio, ISTJ tipo žmonės gali susidurti su problemomis, kai reikia perprasti jų įsitikinimams ar žinioms prieštaraujančias idėjas. Kita vertus, šio tipo žmonės yra beveik nesustabdomi, jei jie tiki, jog tam tikra idėja yra vertinga ir gali būti pritaikyta praktikoje – tuomet ISTJ jaus stiprią pareigą užtikrinti sėkmingą tos idėjos realizavimą. Kartais toks beatodairiškas atsidavimas netgi gali pakenkti ISTJ sveikatai – šio tipo žmonės gali būti išties atsidavę ir užsispyrę.

ISTJ tipas

ISTJ asmenybės yra itin nuoseklios, visada patikrinančios faktus ir niekada nespėliojančios. Šio tipo žmonės yra gerbiami dėl jų nepriekaištingos ištikimybės savo pareigoms – jų tikslumas, kantrybė ir sugebėjimas susikoncentruoti padaro juos puikiais darbuotojais daugelyje profesijų. ISTJ yra ypač linkę pasukti į tradiciškas, hierarchines institucijas – advokatų kontoras, kariuomenę, valstybės tarnybą ir pan.

Šio tipo žmonės paskiria labai daug laiko ir jėgų užduotims, kurias laiko svarbiomis – ypač jei jos prisideda prie tam tikro tikslo pasiekimo. Toks atsidavimas yra pagirtinas, tačiau jis turi ir neigiamą pusę – ISTJ tipo žmogus gali nenorėti imtis veiklos, kuri jiems neatrodo praktiška ar reikšminga (pavyzdžiui, naujų socialinių ryšių užmezgimas). ISTJ labiau mėgsta dirbti vieni, bet esant reikalui gali būti ir komandos dalimi.

ISTJ tipo žmonės mėgsta būti atsakingais už savo veiksmus – jiems patinka iš to kylanti galia. Jie yra visų galų meistrai ir tokia savybė gali vesti prie daug įspūdingų pasiekimų – ISTJ yra logiški ir išmintingi individai, išsiskiriantys noru siekti itin saugaus ir stabilaus gyvenimo.

Kaip ir kiti introvertiškieji tipai su gerai išvystytu racionaliu intelektu, ISTJ žmonės dažnai gali pasirodyti abejingi ir šalti. Suprantama, jog šiam tipui yra sunku atskleisti savo emocijas ar prisirišimą, tačiau tai nereiškia, jog jie neturi jausmų ar yra nejautrūs.

ISTJ labai erzina kitų žmonių klaidos ar neišpildomi pažadai. Šio tipo žmonės savo pažadus laiko šventais ir atsisako suprasti, kaip kas nors gali nuspręsti neišpildyti savųjų. Tai kartais gali būti ir didelė silpnybė – neskrupulingi žmonės gali išnaudoti ISTJ pareigos jausmą apkraudami juos darbais.

Šio tipo žmonės dažniausiai pasilaiko savo nuomones sau, nebent kažkas jų paklausia. ISTJ yra labai tiesmukiški žmonės – jiems tiesa yra svarbesnė už jautrumą. Tokia savybė yra nepakeičiama teisėjavime ar veikloje, susijusiose su įstatymų priežiūra – ten, kur kiti žmonės dvejoja, ISTJ gali priimti sunkų sprendimą nekreipdami dėmesio į emocines to pasekmes.

ISTJ gerbia tradicijas ir stengiasi laikytis visų taisyklių ir nurodymų. Ši savybė gali būti tokia stipri, jog šio tipo žmogus nesulaužys taisyklių net ir žinodamas, kad pažeidimo pasekmės nublanktų prieš tai, kas atsitiks sekant tomis taisyklėmis.

ISTJ asmenybėms yra sunku įsiklausyti į savo pačių (ir ypač kitų žmonių) jausmus. Dėl to jiems gali kilti sunkumų bandant suprasti kitų žmonių emocinius poreikius. Kita vertus, ISTJ retai susiduria su problemomis įtemptose situacijose – jie visada išlieka ramūs ir racionalūs.

Garsūs Administratoriai

Komentarai