A scene showing a person with the Šeimininkai (ESFJ) personality type

Šeimininkai

ESFJ-A / ESFJ-T

Įžanga

Svarbu padrąsinti, pakylėti ir sustiprinti vienam kitą – sustiprėjus vienam, sustiprėja visi.

Deborah Day

Gyvenimas Šeimininkams (ESFJ) mieliausias dalijantis juo su kitais. Šio asmenybės tipo žmonės tampa atrama daugeliui bendruomenių, atverdami savo namus ir širdis draugams, mylimiems žmonėms ir kaimynams.

Tai nereiškia, kad Šeimininkams visi žmonės patinka ar kad jie patys yra šventieji. Tačiau Šeimininkai iš tiesų tiki svetingumo ir gerų manierų svarba, jausdami pareigą rūpintis juos supančiais žmonėmis. Dosnūs ir patikimi šio asmenybės tipo žmonės dažnai įsipareigoja (daugiau ar mažiau) vienyti savo šeimas ir bendruomenes.

Šeimininkų (ESFJ) asmenybės tipas

Šeimininkai turi talentą savo aplinkos žmones apdovanoti paramos, rūpesčio ir saugumo pojūčiu.

Atsakingo gyvenimo grožis

Šeimininkai yra altruistai. Jie rimtai prisiima atsakomybę ir pareigą atsilyginti kitiems ir daryti tai, kas reikalinga.

Šeimininkai tiki, kad beveik visomis aplinkybėmis galima aiškiai žinoti, kaip tuo metu teisingai pasielgti. Kai kurių kitų asmenybės tipų žmonės laikosi atlaidesnio požiūrio – „gyvenk ir leisk gyventi kitam“ – o Šeimininkams ne visada lengva neteisti kito, jei, jų manymu, tas žmogus pasirenka netinkamą kelią. Dažnai Šeimininkai nemoka susitaikyti su tuo, kad kiti gali nesutikti su jų nuomone. Tai ypač sunku, jei tie asmenys jiems iš tiesų rūpi.

Šeimininkai turi aiškų moralinį kelrodį ir juos stipriai trikdo jo rodomos krypties neatitinkantis kitų žmonių elgesys.

Šeimininkai turi aiškią nuomonę, kas teisinga, o kas ne, ir kai kada šiek tiek per daug savimi pasitiki. Tačiau ši nuomonė nėra nepagrįsta – dažnai ji kyla iš didelės pagarbos tradicijai. Šeimininkai žino, kad visa, ką jie daro, vienaip ar kitaip paveikia kitus, todėl tiki, kad priimti įstatymai, protokolai ir socialinės normos padės taktiškai ir atsakingai rasti kasdienių klausimų sprendimus.

Kurti ilgalaikius santykius

Šeimininkai palaiko kitus žmones ir mėgsta bendrauti. Jie nepraleis vakarėlio ir greičiausiai bus iš tų, kurie bėgios ir rūpinsis, kad visiems būtų smagu. Bet neapsirikite – Šeimininkai ne trumpam pasirodo kitų žmonių gyvenime. Tai labai ištikimos asmenybės, kuriančios ilgalaikius santykius – jomis galima pasitikėti ir prireikus jos visada pasiūlys pagalbą ar išklausys.

Šeimininkai retai praleidžia gimimo dieną ar kitą šventę. Jie yra atsidavę santykių puoselėjimui ir geba įsiminti net menkiausias draugų ir mylimų žmonių gyvenimo smulkmenas.

Šeimininkai labai vertina tvarką ir struktūrą, todėl jiems labiau patinka suplanuoti įvykiai nei neapibrėžta veikla ar spontaniški susibūrimai. Jie mielai patys priima svečius, nes nori, kad viskas vyktų sklandžiai. Šio asmenybės tipo žmonės daug jėgų skiria tam, kad kiti jaustųsi ypatingi ir pagerbti – bet matydami, kad kiti nepageidauja jų pagalbos ar nevertina jų pastangų, gali įsižeisti.

Daugeliui Šeimininkų tipo žmonių vienas iš didžiausių gyvenimo iššūkių – susitaikyti su tuo, kad negali kontroliuoti kitų, net artimiausių ir brangiausių, žmonių minčių ir elgesio. Laimė, paguodą ir nusiraminimą Šeimininkai randa nukreipdami dėmesį į tai, ką moka geriausiai – rodo rūpestį, atidumą ir atsakomybę ir taip telkia žmones.

01

Garsūs Šeimininkai