A scene showing a person with the Verslininkai (ESTP) personality type

Verslininkai

ESTP-A / ESTP-T

Įžanga

Gyvenimas – drąsus nuotykis arba niekis.

Helen Keller

Verslininkai (ESTP) visada vienaip ar kitaip veikia ir traukia aplinkinius, kad ir kur bebūtų. Juokas ir pramogos, tiesus ir drąsus humoras – Verslininkams patinka būti dėmesio centre. Pakvietus klausytoją iš auditorijos į sceną, Verslininkas pasisiūlys pats arba stumtelės į ją drovų draugą.

Teorijos, abstrakčios sąvokos ir sunkios diskusijos apie pasaulio problemas bei jų pasekmes neprikaustys Verslininkų dėmesio ilgam. Šio asmenybės tipo žmonių pokalbiai energingi ir tikslingi, jiems patinka kalbėti apie tai, kas yra, o dar geriau – tiesiog eiti ir veikti. Verslininkai ryžtingai veikia pernelyg neplanuodami ir nesvarstydami, o klaidas taisys, kai (ir jei) prireiks. Jie tikrai kruopščiai nesirengs nenumatytiems atvejams ir nesiims panašių atsargumo priemonių.

Verslininkų (ESTP) asmenybės tipas

Nerti stačia galva

Iš visų asmenybių tipų Verslininkai gyvenime rizikuoja kone dažniausiai. Jie gyvena šia akimirka ir neria tiesiai į įvykių sūkurį. Šiems žmonėms patinka dramos, aistra ir malonumai – tačiau ne dėl emocinio jaudulio, o dėl to, kad tai stimuliuoja jų logišką protą. Verslininkai priima svarbius sprendimus remdamiesi faktine, esama tikrove ir greitai reaguoja į aplinkybių pokyčius.

Mokykla ir kita aplinka, kurioje dominuoja griežta tvarka, Verslininkams dažnai tampa iššūkiu. Žinoma, jie tikrai nėra neprotingi ir gali gerai mokytis – tačiau griežta, pedagogiška formalaus švietimo tvarka labai skiriasi nuo jiems artimesnio praktinio mokymosi būdo. Reikia būti labai brandžiam, kad suprastum, jog šis etapas yra būtinas tikslui pasiekti ir kad vėliau jis atvers daugiau įdomių galimybių.

Sunkumų kelia ir tai, kad Verslininkai yra linkę manyti, jog prasmingiau vadovautis savo, o ne kitų moraliniais principais. Anot jų, taisyklės sukurtos tam, kad būtų laužomos. Tokią nuomonę palaikys tikrai ne daug mokytojų ar vadovų, ir Verslininkai dėl to gali pelnyti prastą reputaciją. Tačiau suvaldę neklaužados temperamentą, prasmingai nukreipę savo energiją ir sutelkę dėmesį, Verslininkai gali tapti jėga, su kuria sunku nesiskaityti.

Nepraminti keliai

Verslininkai yra ypač įžvalgūs ir puikiai pastebi net mažiausius pokyčius: pasikeitusią veido išraišką, naują aprangos stilių ar įprotį. Šio asmenybės tipo žmonės geba iš tokių smulkmenų išskaityti slapčiausias mintis ir paskatas. Jie dažnai nedelsdami pasinaudoja šiomis įžvalgomis, ne visada paisydami delikatumo. Verslininkams derėtų atminti, kad ne visi gali norėti aptarti savo mintis ar pasirinkimus – neapdairiai elgdamiesi jie gali lengvai įžeisti jautresnį žmogų.

Verslininkų gebėjimas akimirksniu pastebėti ir veikti dažnai yra labai vertingas, ypač kritinėmis aplinkybėmis.

Tai yra aistros ir jėgų kupini žmonės, pasižymintys žvitriu, racionaliu mąstymu. Nors kartais būna išsiblaškę ir nejautrūs, Verslininkai puikiai moka įkvėpti ir įtikinti kitus. Jie iš prigimties yra spalvingi lyderiai, visus patraukiantys pasukti dar nepramintu keliu, visur įliejantys gyvybės ir jaudulio. Išmokę panaudoti šias savybes konstruktyviai ir produktyviai, Verslininkai gali pasiekti labai daug.

01

Garsūs Verslininkai