A scene showing a person with the Logikai (INTP) personality type

Logikai

INTP-A / INTP-T

Tėvystė

Tėvystėje, kaip ir daugelyje kitų socialinių vaidmenų, Logikai (INTP) susiduria su rimtu, bet sveiku iššūkiu. Kartais juos gali gluminti netvarkingos, neracionalios ir nuolat kintančios, tačiau visiškai natūralios vaikų emocijos. Juk vaikai dar nėra išsiugdę tokio veiksnumo ir racionalumo, kuriuos Logikai laiko savaime suprantamais dalykais.

Vis dėlto Logikams tėvystė gali būti labai reikšminga. Šio asmenybės tipo tėvai, pasižymintys smalsumu ir noru tobulėti, gali rasti daug džiaugsmo mokydami savo vaikus pažinti ir suprasti pasaulį. Tolerantiški ir plataus akiračio Logikai paprastai skatina vaikus mąstyti savarankiškai, ieškoti naujų žinių, drąsiai reikšti ir ginti savo nuomonę.

Logikų (INTP) asmenybės tipas

Būk teisingas pats sau

Šio asmenybės tipo tėvai nesijaudina dėl visuomenės lūkesčių. Kitaip tariant, Logikai retai susižavi tėvams skirtais patarimais ar kitų žmonių idėjomis, kaip turėtų elgtis jų vaikai. Taip pat mažai tikėtina, kad jie bandys savo vaikus įsprausti į tradicinį gyvenimo kelią: mokykla > karjera > santuoka > namai > vaikai > pensija (ir būtent šia tvarka, prašyčiau).

Logikai nemėgsta tiek būti kontroliuojami, tiek patys kontroliuoti. Jie leidžia savo vaikams patiems susiformuoti savo principus ir nuomonę, nors tam tikrais atvejais gali pasidalyti ir savo požiūriais bei idėjomis.

Tai nereiškia, kad Logikai neturi lūkesčių savo vaikams – jie jų gali turėti gana nemažai. Šio asmenybės tipo žmonės paprastai tikisi, kad jų vaikai bus savarankiški ir nepriklausomi. Jie tikisi, kad kai jų vaikai suaugs, jie turės pakankamai kritinio mąstymo gebėjimų, kad be kitų žmonių pagalbos apsispręstų, kokį gyvenimo kelią pasirinkti.

Laisvės dovana

Logikai skatina savo vaikų smalsumą, suteikdami jiems pakankamai laisvės semtis žinių ir plėsti akiratį. Šie tėvai paprastai laikosi laisvo, intelektualaus požiūrio į savo vaikus. Užuot primetę bereikšmes taisykles ar griežtus tvarkaraščius, Logikai siekia sukurti namų aplinką, skatinančią tyrinėjimą ir savarankiškumą.

Logikų požiūriu, tokios nepriklausomybės dovana simbolizuoja pagarbą vaikų asmenybėms. Vis dėlto daugelį vaikų tokia asmeninė laisvė gali bauginti. Jei jų gyvenime nėra protingų ribų ir tėvų nurodymų, vaikams gali būti sunku susikaupti ir nustoti klaidžioti savo veiklose. Jie gali būti įsitikinę, kad viską privalo išsiaiškinti patys – o tai yra išties sudėtinga užduotis augančiam protui.

Paradoksalu, bet stabili namų atmosfera, su rūpestingomis taisyklėmis ir tėvų padrąsinimais, gali būti būtent tai, ko reikia Logikų vaikams, kad jie galėtų atsiskleisti kaip unikalios ir nepriklausomos asmenybės.

Laimei, Logikai paprastai yra pakankamai lankstūs, kad suprastų, jog jie gali skatinti savo vaikų savarankiškumą nebūdami visiškai atsitraukę. Šio asmenybės tipo tėvai gali atkurti pusiausvyrą pasirūpindami, kad galėtų bet kada patarti savo vaikams ir juos palaikyti, kai tik to prireikia. Logikai taip pat gali nustatyti aiškias, sveikas ribas ir pagrįstas pasekmes už netinkamą elgesį, kad jų vaikai galėtų orientuotis kasdieniame gyvenime, nepasikliaudami vien tik savo bręstančia savikontrole.

Vertingas iššūkis

Logikams tėvams gali būti nelengva teikti emocinę paramą – tiesą sakant, greta taisyklių ir ribų nustatymo, jiems tai gali būti vienas didžiausių iššūkių. Gera žinia yra ta, kad šios asmenybės daugiau nei pajėgios įveikti šį iššūkį, nors tai ir gali pareikalauti nemažai pastangų.

Logikai nori užauginti savo vaikus taip, kad jie mokėtų patys išspręsti savo problemas ir patenkinti savo poreikius. Tai yra pagirtinas tikslas, tačiau prieš pradėdami savarankiškai tvarkytis pasaulyje, vaikai turi gauti tvirtą padrąsinimo ir paramos pagrindą – kartu su minėtomis taisyklėmis ir ribomis. Kad sukurtų tokį pagrindą, Logikai turi mokėti išreikšti meilę ir prieraišumą, kurį jaučia savo vaikams.

Racionaliai mąstantiems Logikams aiškus meilės parodymas gali atrodyti nepatogus ar perdėtas, tačiau tokie žodžiai ir veiksmai labai padeda vaikams jaustis mylimiems, priimtiems ir saugiems.

Logikai trokšta, kad jų vaikai užaugtų protingi ir nepriklausomi. Jeigu šio asmenybės tipo tėvams šalia racionalumo pavyks išmokyti ir empatijos, jų vaikai gali užaugti savimi pasitikinčiais žmonėmis, mokančiais užduoti reikiamus klausimus, mąstyti savo galva ir pasirūpinti savimi, kad ir kas nutiktų.

05