A scene showing a person with the Architektai (INTJ) personality type

Architektai

INTJ-A / INTJ-T

Stiprybės ir silpnybės

Architektų (INTJ) stiprybės

Architektų (INTJ, -A/-T) stiprybės
 • Žvitraus proto ir lakios vaizduotės. Architektai gali didžiuotis savo išmintimi. Jie nepraleidžia progos patobulinti žinias, ir tai atsispindi jų strateginio mąstymo lankstume ir universalume. Nepasotinamai smalsūs ir nuolat trokštantys intelektualių iššūkių Architektai geba pasaulį matyti iš skirtingų perspektyvų. Dalis jų savo kūrybingumą ir vaizduotę pritaiko mene, tačiau paprastai šie įgūdžiai yra naudojami kuriant veiksmų planus įvairiems gyvenimo scenarijams.
 • Pasitikintys savimi. Architektų pasitikėjimas savimi susvyruoja retai – jie yra įpratę remtis savo logika ir retai dvejoja dėl išvadų. Šio tipo žmonėms sąžiningumas ir tiesmukumas yra daug svarbiau už socialinį įvaizdį ar patogumą. Jei Architektas jaučiasi teisus ir mano, kad reikia keisti kokius nors procesus, santykius ar save, joks spaudimas ar pataikavimai neprivers jo ar jos pakeisti nuomonės.
 • Nepriklausomi ir ryžtingi. Kūrybingumas, loginis mąstymas ir pasitikėjimas savimi padeda šioms asmenybėms apginti savo nuomonę ir prisiimti atsakomybę už veiksmus. Pripažinti autoritetai, socialinės normos ar tradicijos Architektams nė motais. Jei Architekto galvoje subrendo geresnė idėja, jis bandys ją įgyvendinti, nepaisant socialinio spaudimo. Architektai netoleruoja vidutiniškumo – anot jų, yra vienas racionaliausias sprendimas ir blogi sprendimai. Šį principą jie taiko tiek žodžiuose, tiek veiksmuose, išlikdami ramūs net ir audringose diskusijose. Architektų nuomonę gali pakeisti tik tie, kurie elgiasi panašiai.
 • Darbštūs ir užsispyrę. Jei kas sužadina smalsumą, Architektai gali visa širdimi pasinerti į darbą, skirdami daug laiko ir pastangų savo idėjoms įgyvendinti. Jie geba dirbti neįtikėtinai našiai. Tačiau šis našumo siekis tuo pačiu gali leisti Architektams per daug aptingti, praleidžiant mažus, bet reikšmingus dalykus. Pavyzdžiui, atlikto darbo pakartotinis patikrinimas gali atrodyti kaip laiko gaišimas, bet tą dažnai verta daryti.
 • Atviri naujovėms. Atkaklus Architektų racionalumas tuo pačiu lemia, kad šios asmenybės yra itin atviros naujovėms. Architektai nebijo priimti naujų logiškų pasiūlymų, net jei (o kartais būtent dėl to, kad) jie įrodo, kad ankstesnės prielaidos ar sprendimai nebuvo teisingi. Šiuos principus Architektai taiko ir susidūrę su kažkuo nepažįstamu, pavyzdžiui, alternatyvia gyvensena, išlikdami nešališki ir žingeidūs, o ne remdamiesi kokiomis nors taisyklėmis ar tradicijomis. Tai lemia, kad šio tipo žmonės paprastai yra socialiai liberalūs.
 • Visų galų meistrai. Atvirumas tam, kas nauja, ryžtingumas, nepriklausomybė, pasitikėjimas savimi ir strateginiai gebėjimai padeda Architektams įgyvendinti kone viską, kas tik šauna į galvą. Įpratę analizuoti viską, su kuo susiduria, Architektai lengvai išsiaiškina, kaip veikia kokia nors sistema, ir tuomet pritaiko atrastas idėjas srityse, kurios juos labiau domina. Šio tipo žmonės gali išsikovoti pripažinimą itin plačiame profesijų spektre – nuo informacinių technologijų iki politikos.

Architektų (INTJ) silpnybės

Architektų (INTJ, -A/-T) silpnybės
 • Arogantiški. Pasitikėjimą savimi ir neatsargumą teskiria plonytė linija. Architektai dažnai paskuba užverti duris kitų žmonių idėjoms ir pasiūlymams, klaidingai manydami, kad jų sprendimas yra pats geriausias. Turint omenyje ir jų nerangumą socialinėse situacijose, neatsargus Architekto atkirtis gali neretai rimtai įžeisti kitus žmones.
 • Linkę teisti. Architektai absoliučiai pasitiki savo logika, kadangi racionalūs argumentai iš principo negali būti blogi – bent jau teoriškai. Tačiau teorija ne visada yra pritaikoma realiame gyvenime, kur žmonių jausmai ir akimirkos aplinkybės gali būti itin svarbūs. Architektai intuityviai jaučia, kad tai yra jų silpnoji pusė ir dažnai su tuo kovoja apsišarvuodami racionalumu. Mažiau subrendę Architektai jautrumą ar kitokį mąstymą gali netgi traktuoti kaip menkesnio intelekto simbolį, net nesistengdami išgirsti kitokią nuomonę.
 • Pernelyg analitiški. Šios asmenybės tvirtai tiki, kad viskas gali būti ištyrinėta ir sukategorizuota. Toks požiūris gali skaudžiai juos nuvilti ten, kur logika užima antraeilį vaidmenį – pavyzdžiui, santykiuose su kitais žmonėmis. Kai Architektai savo kritinį mąstymą ir kartais neurotišką tobulybės siekį neatsargiai pritaiko kitų žmonių atžvilgiu, net ir patys kantriausi jų draugai dažnai nusprendžia atsitraukti, deja, kartais net ir visam laikui.
 • Netoleruoja suvaržymų. Architektams yra atgrasu aklai laikytis taisyklių ir nusistovėjusių normų, nematant jų prasmės. Tačiau juos dar labiau erzina autoritetingi asmenys, verčiantys kitus laikytis kokių nors principų ir nepaaiškinantys to priežasties. Žmonės, kurie tiesiog nenori sujudinti status quo ar vertina stabilumą labiau už nepriklausomybę, vargu ar galės sutarti su Architektu. Toks nenurimstantis taisyklių ginčijimas ir analizavimas dažnai bereikalingai apsunkina Architektų gyvenimą.
 • Nerangūs romantiškuose santykiuose. Antipatija taisyklėms ir polinkis viską analizuoti bei vertinti lemia, kad Architektams romantiški santykiai yra tikras minų laukas. Jie sunkiai susivaldo nenagrinėję kito žmogaus veiksmų ar galimų bendravimo strategijų, todėl dažnai lengvai suklumpa pačioje bendravimo pradžioje, apkrovę vos užsimezgusius santykius lūkesčiais ir įtampa. Susidūrę su pakartotinais nusivylimais, Architektai neretai nuleidžia rankas ir nustoja aktyviai dairytis antrosios pusės, nukreipdami savo energiją kitur. Ironiška, bet dažniausiai būtent tada, atsipalaidavę ir spinduliuodami kūrybingumu, jie ją ir sutinka.
02