A scene showing a person with the Architektai (INTJ) personality type

Architektai

INTJ-A / INTJ-T

Romantiniai santykiai

Romantiškuose santykiuose Architektų (INTJ) elgesys paprastai atspindi jų aistrą planams ir tikslams. Šio tipo žmonės kruopščiai apgalvoja savo veiksmus, nepaleisdami iš akių galutinio siekio – gražaus ir ilgalaikio ryšio. Užuot aistringai visa galva nėrę į santykius, Architektai aiškiai apsibrėžia gyvenimo draugui ar draugei keliamus reikalavimus, suskaido paieškos procesą į konkrečius etapus ir tuomet pradeda preciziškai įgyvendinti susikurtą planą.

Absoliučiai racionaliame pasaulyje tai būtų puikus sumanymas, tačiau tikrovėje Architektai susiduria su daugybe nepatogių smulkmenų, pavyzdžiui, žmogiškąja prigimtimi. Architektų intelektas čia jiems daugiau kenkia nei padeda – būdami itin kūrybingi, šio tipo žmonės savo galvose susikuria tokį spalvingą ir detalų partnerio įvaizdį, kad joks realus žmogus negali jo visiškai atitikti. Nei kiek nehiperbolizuojant, galima drąsiai teigti, kad antrosios pusės paieška daugumai Architektų yra pats didžiausias gyvenimo iššūkis.

Pasimatymų ritualai

Sentimentai, tradicijos ir emocijos – Architekto Achilo kulnas. Tokios socialinės normos kaip galantiškumas šio tipo žmonėms paprastai atrodo kvailos ar net žeminančios. Tačiau būtent tokios vertybės labai svarbios puoselėjant santykius. Architektų tiesmukumas ir atvirumas dažnai kertasi su socialiniais žaidimais ir nerašytomis pasimatymų taisyklėmis, todėl santykių pradžia jiems gali klotis itin sunkiai.

Daugiau pasaulio matę Architektai paprastai nusileidžia realybei ir pripažįsta, kad tam tikrų taisyklių reikia laikytis, ar bent jau įtikinamai apsimesti. Tačiau tarpinė fazė Architektams, ypač Nerimastingiems (INTJ-T), yra pavojinga – ne kartą nudegę, jie gali padaryti išvadą, kad kiti žmonės tiesiog yra žemiau jų, nesugebantys įvertinti jiems daromos paslaugos. Pasidavę cinizmui, Architektai gali patekti į intelektualinės arogancijos spąstus, patys pasirinkdami vienišių dalią.

Emocijų pinklės

Tačiau jei nėra peržengiama ši riba, laikinas Architektų pasidavimas ir energijos nukreipimas kitur gali jiems baigtis itin gerai. Šio tipo žmonės dažnai yra žaviausi būtent tada, kai nesistengia tokie būti – pavyzdžiui, dirbdami mėgstamą darbą ar leisdami sau mėgautis kokiu nors hobiu, savo veiksmais atskleisdami kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi. Dėl to dažniausiai veiksmingiausia Architektų santykių užmezgimo strategija yra tokios strategijos neturėjimas, leidžiant kitiems žmonėms žengti pirmą žingsnį. Tuomet Architektai, išvengę pirmųjų pažinties kliūčių, gali iš tiesų atsiskleisti kurdami tvirtus ir ilgalaikius santykius.

Architekto (INTJ, -A/-T) romantiniai santykiai

Santykiams stiprėjant, Architektų antrosios pusės greitai supras, kad su jomis yra kūrybingas ir entuziastingas žmogus, kuris noriai įsileis į savąjį pasaulį ir tuo pačiu pats nepagailės laisvės ir pasitikėjimo. Nors Architektui visada gali būti sunku išreikšti gilesnius jausmus nepatiriant įtampos ar praleisti daugiau laiko mėgaujantis intymumu nei apie jį mąstant, šio tipo žmogumi visada bus galima pasikliauti, kai kalba pasisuks apie abipusiškai naudingų sprendimų paiešką.

Architektai siekia stiprių ir gilių santykių, remdamiesi savo žiniomis ir logika, kad išpildytų dvasinius ir fizinius partnerio troškimus.

Vis dėlto kalbant apie emocinę gerovę, Architektai akivaizdžiai jaučiasi ne savo rogėse. Retas partneris žvelgs į konfliktų sprendimą ir emocinių poreikių tenkinimą kaip į įdomią dėlionę, kurią reikia perprasti. Kartais jausmus tiesiog reikia išreikšti, o konfliktą pamiršti, užuot jį analizavus.

Gilios upės

Architektai – išmintingi ir kartais net gąsdinančiai gilūs žmonės, romantiškiems ryšiams galintys suteikti daug stabilumo ir spalvingumo. Jie vertina atvirą, sąžiningą bendravimą ir nebijo išsamiai aptarti savo santykių. Tačiau jie kartu tikisi, kad kitas žmogus atsilygins tuo pačiu. Architektai elgiasi taip, kaip jiems atrodo teisinga, net jei tas skaudina juos pačius – tačiau nereikėtų galvoti, kad tokius sprendimus jie priima lengvai. Architektai skiria daug laiko ir energijos apmąstymams, kaip ir kodėl kažkas pakrypo bloga linkme, ypač jei kitam žmogui jie atidavė visą širdį. Nutrūkus ilgesniems santykiams, šaltakraujiška Architekto kaukė gali slėpti įnirtingai viduje kunkuliuojančius jausmus.

Architektams nelengva rasti panašias vertybes puoselėjantį partnerį. Intuityviojo (N) tipo asmenybės sutinkamos retokai, tačiau jos yra kone neišvengiamas pasirinkimas Architektams, nes bendri jų bruožai iškart padeda užmegzti abipusį supratimą. Jei partneris turi vieną ar pora kitų priešingų asmenybės bruožų (pavyzdžiui, yra Ekstravertas (E)), tas gali padėti pasiekti ir išsaugoti gyvybingus ir tobulėjančius santykius.

03