A scene showing a person with the Tarpininkai (INFP) personality type

Tarpininkai

INFP-A / INFP-T

Tėvystė

Tarpininkai (INFP) yra linkę ne tik siekti žinių ir tobulėti kaip principingi bei dori individai, bet ir drauge su savimi vestis panašiai mąstančius žmones. Savotišku, subtiliu ir neretai droviu būdu, Tarpininkai nori įkvėpti ir padrąsinti kitus bendraminčius – o tam nėra geresnės progos nei tapus tėvais.

Nuo pat pradžių Tarpininkai tėvai yra šilti, mylintys ir palaikantys. Jie labai džiaugiasi savo vaikų smalsumu, kai šie tyrinėja, mokosi ir auga. Šio asmenybės tipo tėvai duos savo vaikams pakankamai laisvės ir išliks atviri vaikų būtinybei patiems viską suvokti. Vis dėlto tuo pačiu metu, Tarpininkai tėvai bandys jų patirčiai suteikti tam tikrą pagrindą, apibrėžti moralinius ir vertybinius standartus, kurie drauge mokytų asmeninės atsakomybės.

Tarpininko (INFP) tipas ir tėvystė
Tarpininkai niekada nesiliauja drąsinę savo vaikų mokytis ir augti. Jie mano, kad jų pareiga yra vaikus įkvėpti ir motyvuoti, o tą šios asmenybės daro pasitelkę jautrumą ir intuiciją – tai jiems padeda kalbėti vaikų kalba.

Kita vertus, šis atsakomybės jausmas turi ir neigiamą pusę – jei vaikai prieštaraus tėvų vertybėms, į tai bus žiūrima rimtai. Tarpininko asmenybės tipo žmonės į savo kaip tėvų atsakomybę žiūri kaip į itin svarbią pareigą, ją iškeldami aukščiau nei daug kitų tipų.

Iš dalies, Tarpininkų polinkis nuslėpti savo vidinius jausmus gali pasitarnauti auginant vaikus. Šios asmenybės iš išorės gali pasirodyti kaip puikūs tėvų modeliai, saugantys savo mylimus žmones ne tik nuo juos pačius kartkartėm apimančio pykčio ir apatijos, bet ir nuo didesnių pasaulio pavojų. Savikontrolė padeda Tarpininkams pademonstruoti moralės pamokas, kurias jie nori, kad jų vaikai įsisavintų, tuo pačiu užtikrinant tam tikrą harmonijos namuose pojūtį.

Laisvės ribos

Tarpininkams tėvams, o ypač Nerimastingo (-T) potipio asmenims, kurie daug dažniau susiduria su abejonių savimi problema nei kiti, didžiausias iššūkis neretai iškyla tada, kai reikia sukurti praktiškesnę kasdienę struktūrą ir taisykles. Tarpininkai, pasitelkę savo puikią vaizduotę, gal ir sugebės perteikti abstrakčią nuoširdumo vertę, tačiau jiems ne visada yra paprasta pritaikyti tai praktikoje, pavyzdžiui, prašant vaikų iš kino teatro grįžti numatytu laiku. Tai tampa ypač sunku, kai tokie nesusipratimai ima kelti konfliktus. Tokiose situacijose Tarpininkams sekasi geriausiai, jei jų partneris gali perimti ir griežčiau tvarkyti labiau administracinius šeimos gyvenimo aspektus, kad patys Tarpininkai galėtų susitelkti tik ties už tų taisyklių slypinčia idėja.

05