A scene showing a person with the Tarpininkai (INFP) personality type

Tarpininkai

INFP-A / INFP-T

Draugai

Tikrų draugų Tarpininkai (INFP) turi nedaug, tačiau jie yra draugai visam gyvenimui. Draugystė šioms asmenybėms neretai virsta dideliu iššūkiu dėl to, kad jos bendraudamos jaučia prieštaringus jausmus – Tarpininkai siekia gilaus abipusio supratimo, tačiau taip pat labai lengvai pavargsta bendraudami; jie puikiai perskaito kitų jausmus ir motyvaciją, bet patys retai nori iš tiesų atsiverti kitiems. Kartais gali pasirodyti, kad Tarpininkams labiau patinka pati ryšio su žmonėmis idėja, o ne realus jos įgyvendinimas.

Tarpininko (INFP) tipas ir draugystės

Vargšai tie, kurie neturi kantrybės

Daugeliu atveju, galimų Tarpininkų draugų rate dominuoja kitos Diplomatų grupės asmenybės. Tik jos gali nesunkiai perprasti subtilius ženklus, kuriuos joms palieka jų Tarpininkai draugai, ir tik jas itin žavi Tarpininkų paslaptingumas bei savotiškas nepastovumas. Palyginimui, draugystė su konservatyvesniais ir praktiškesniais asmenybės tipais būtų gerokai sunkesnė – nors Tarpininkai gali tokią idėją matyti kaip pakankamai prasmingą iššūkį, kad pamirštų praktiškai neišvengiamus nesklandumus.

Tokios idėjos kaip kontaktų mezgimas dėl geresnių karjeros perspektyvų arba mintis, kad „mano draugo draugas yra mano draugas“, Tarpininkams neturi didelės reikšmės. Jų požiūriu, draugystę reikia užsitarnauti, tad Tarpininkai intuityviai labiau vertina tuos, kurie vadovaujasi panašiais principais ir vertybėmis, o ne tiesiog tuo, kas yra patogu ar praktiška – kaip, pavyzdžiui, susidraugavimas su bendradarbiais. Tarpininkų polinkis ginti savo jautrią sielą ir vertybes nuo kritikos reiškia, kad mažai pažįstami žmonės be rimtų papildomų ir taktiškų pastangų apie rimtesnį ryšį gali nė nesvajoti.

Tačiau jei kas nors sugebės įveikti Tarpininko pasistatytas apsaugas ir ši asmenybė nuspręs atsiverti ir pasikliauti tuo žmogumi, tikėtina, kad užgims stipri ir stabili draugystė, lydima entuziastingo vienas kito palaikymo ir idealizmo, subtilaus poetiško sąmojo ir sunkiai pašalinių įsivaizduojamo emocinio supratimo. Tarpininkų draugų laukia ramus, jautrus, gilus ir nepailstantis šių asmenybių noras padėti, kartu mokytis ir kartu augti. Vis dėlto reikia nepamiršti, kad net ir lengviausiai bendraujantys Tarpininkai vargu ar galės visą laiką išlikti tokie atsipalaidavę ir pasiekiami.

Netgi draugystei stiprėjant ir gilėjant, o draugams jaučiant abipusį supratimą, Tarpininkų enigmatiškos savybės niekada nedings.

Tarpininkai visada norės bent kartas nuo karto trumpam tarsi išnykti, atsitraukti nuo kitų, kad galėtų iš naujo suprastų savo mintis ir jausmus. Neretai šio asmenybės tipo žmonės po tokio atsiskyrimo grįš priėmę sprendimą problemai, apie kurios egzistavimą nežinojo net artimiausi jų draugai. Tarpininkai neretai vengia paprašyti palaikymo ar patarimų, nors patys gali noriai skirti daug laiko ir pastangų padėdami sau brangiems žmonėms.

04