A scene showing a person with the Advokatai (INFJ) personality type

Advokatai

INFJ-A / INFJ-T

Tėvystė

Instinktyviai stengiuosi apsaugoti savo vaikus nuo skausmo. Vis dėlto būtent sunkumai neretai ugdo charakterį ir suteikia stiprybės.

NICOLE KIDMAN

Advokatai (INFJ) į tėvystę yra linkę žiūrėti kaip į galimybę mokytis ir augti kartu su žmogumi, kuris jiems rūpi. Šio asmenybės tipo žmonės taip pat stengiasi pasiekti dar vieną svarbų tikslą – užauginti savo vaikus nepriklausomais ir visapusiškai gerais žmonėmis.

Advokatai tėvai paprastai stengiasi visada būti atsidavę ir dėmesingi savo vaikams. Mąstydami apie vaikų ateitį, Advokatai tikisi, kad kažkada galės bendrauti kaip lygūs su lygiais bei būti iš tiesų suprasti žmonių, kuriuos padėjo užauginti.

Advokato (INFJ) tipas ir tėvystė

Būkite unikalūs, tokie kaip aš

Vaikams augant, Advokatai gali nesąmoningai projektuoti į juos daug savo įsitikinimų. Šio asmenybės tipo žmonės dažnai siekia, kad jų vaikai pasižymėtų tokiu pat sąžiningumu ir nuoširdumu, kokio jie tikisi ir iš savęs pačių.

Tuo pat metu Advokatai gali skatinti savo vaikus elgtis nepriklausomai ir mąstyti savarankiškai, ugdant asmeninius įsitikinimus ir vertybes. Priklausomai nuo vaiko raidos etapo ir temperamento, jiems visi šie lūkesčiai gali kelti sumaištį arba stresą, net jei jų tėvai turi pačių geriausių ketinimų.

Advokatai tėvai nori užauginti etiškus, kūrybingus ir geraširdžius vaikus.

Vaikams tapus iš tiesų nepriklausomais mąstytojais, tai gali sukelti tam tikrų rūpesčių Advokatų tėvams maištingesniame paauglystės etape. Tai bus ypač aktualu, jei vaikai pasirinks įsitikinimus, prieštaraujančius Advokatų tėvų vertybėms. Tokioje situacijoje Advokatai gali jaustis taip, tarsi jų vaikai juos kritikuotų ar atstumtų – tai būtų itin skaudu tokiam jautriam asmenybės tipui.

Gerai atliktas darbas

Vis dėlto Advokatai tėvai yra linkę suvokti, kad jei jų vaikai išauga kiek kitokie, nei jie tikėjosi, tai nėra nesėkmė. Priešingai, Advokatai tai vertina kaip ženklą, kad sėkmingai užaugino žmogų, gebantį susikurti savo paties idealus. Advokatų vaikai taip pat dažnai įvertina nepriklausomybės ir sąžiningumo derinį, su kuriuo jie buvo auklėjami, ypač kai labiau subręsta.

Advokatai labai stengiasi, kad jų vaikai augtų tvirtai suvokdami skirtumą tarp gėrio ir blogio. Šio asmenybės tipo tėvai skatina savo vaikus kovoti už tai, kuo jie tiki, ir būti geriausiais, kokiais tik gali būti. Kad ir kokio amžiaus būtų jų vaikai, Advokatai visada ras daug pasitenkinimo ir prasmės vien padėdami jiems mokytis būti ištikimais sau.

05