ESTP stiprybės ir silpnybės

ESTP stiprybės

ESTP stiprybės
 • Drąsūs. ESTP tipo žmonės mėgsta išbandyti naujus dalykus ir žengti į dar neištyrinėtas sritis, nevengdami surizikuoti.
 • Atviri ir tiesmuki. ESTP nevynioja žodžių į vatą ir mėgsta aiškius, atvirus atsakymus.
 • Labai pastabūs. Pro ESTP tipo žmonių akis nepraslysta net ir menkiausi pokyčiai kieno nors įpročiuose ar išvaizdoje – be to, jie visada žino, kaip panaudoti tokią informaciją užmezgant ryšį su kitu žmogumi.
 • Išradingi. Šio tipo žmonės mėgsta eksperimentuoti ir siūlyti naujas idėjas tiek asmeninėje, tiek profesinėje sferose.
 • Racionalūs ir praktiški. ESTP ne itin rūpi jausmingumas ar abstrakčios idėjos. Jie kur kas labiau vertina apčiuopiamus ir praktiškus dalykus.
 • Turi puikius bendravimo įgūdžius. ESTP tipo žmonės nesiekia vadovauti kitiems, tačiau jie puikiai geba užmegzti naujas pažintis ir jomis naudotis reikalui esant.

ESTP silpnybės

ESTP silpnybės
 • Nekreipia dėmesio į taisykles. ESTP tipo žmonėms labiau rūpi tai, ar tam tikras metodas yra efektyvus, o ne tai, ar jis atitinka kokias nors taisykles ar yra priimtinas kitiems. ESTP labai nemėgsta būti suvaržyti taisyklių ir nurodymų.
 • Mėgsta rizikuoti. Nors ESTP tipo žmonių drąsa yra didelis pliusas, jų noras rizikuoti dažnai gali tapti ir neigiama savybe. ESTP mėgsta adrenaliną ir gali netgi specialiai imtis rizikingos veiklos, jei jiems yra nuobodu.
 • Susiduria su sunkumais akademinėje aplinkoje. ESTP yra itin praktiški ir žemiški – juos vargina užduotys, reikalaujančios kantrybės, kartojimo ar teorinių žinių.
 • Gali būti nejautrūs. Šio tipo žmonėms racionalumas yra aukščiau jausmų ir jie gali nepatogiai jaustis emociškai įtemptose situacijose, nelabai mokėdami suprasti kitų žmonių jausmus ar išreikšti savuosius.
 • Nekantrūs. ESTP yra labai veiklūs žmonės, dažnai šokinėjantys nuo vienos idėjos prie kitos, vis ieškodami ko nors įdomesnio. Dėl to jiems gali būti ilgesnį laiką išlikti susikaupusiems.
 • Dažnai nemato bendro vaizdo. ESTP tipo asmenybės su iškilusiomis problemomis susitvarko ten ir tada, susitelkdami tik į jas – tai dažnai jiems neleidžia atsitraukti ir pagalvoti apie situacijos kontekstą.

Komentarai