A scene showing a person with the Organizatoriai (ESTJ) personality type

Organizatoriai

ESTJ-A / ESTJ-T

Stiprybės ir silpnybės

Organizatorių (ESTJ) stiprybės

Organizatorių (ESTJ) asmenybės tipas
 • Atsidavę – viską atlikti iki galo Organizatorių pareiga. Negalima kokios nors užduoties tiesiog mesti, kai pasidaro per sunku ar pabosta. Organizatoriai apsiima atlikti darbus, kai to reikia, ir užbaigia, jei juos reikia užbaigti.
 • Stiprios valios – tokį ryžtą lemia stipri valia. Susidūrę su priešinga nuomone Organizatoriai neatsisako įsitikinimų. Jie nuožmiai gina savo idėjas ir principus, tad norint pakeisti jų poziciją, tektų aiškiai ir nenuginčijamai įrodyti, kad jie klysta.
 • Tiesūs ir sąžiningi – Organizatoriai pasitiki faktais kur kas labiau nei idėjomis ar nuomonėmis. Paprasti teiginiai ir informacija jiems geriausia – Organizatoriai juos priima visiškai atvirai (nesvarbu, ar to pageidaujama ar ne).
 • Ištikimi, kantrūs ir patikimi – Organizatoriai stengiasi būti tiesumo ir patikimumo pavyzdžiu, jiems labai svarbu stabilumas ir saugumas. Jei Organizatoriai sako ką nors padarysiantys, jie tesės žodį – dėl to jie dažniausiai būna labai atsakingi šeimos, įmonės ir bendruomenės nariai.
 • Mėgstantys kurti tvarką – chaosas susijęs su nenuspėjamumu, o nenuspėjamais dalykais negalima pasitikėti, kai pasitikėjimo reikia labiausiai, tad Organizatoriai savo aplinkoje stengiasi kurti tvarką ir saugumą nustatydami taisykles, struktūras ir aiškiai paskirstydami vaidmenis.
 • Puikūs organizuotojai – dėl pasiryžimo būti ištikimiems tiesai ir laikytis aiškių standartų Organizatoriai yra gabūs ir patikimi lyderiai bei administratoriai. Jie lengvai, teisingai ir objektyviai paskirsto užduotis ir pareigas.

Organizatorių (ESTJ) silpnybės

Organizatorių (ESTJ) asmenybės tipas
 • Nelankstūs ir užsispyrę – atkakliai ieškodami to, kas tinka, Organizatoriai per dažnai atmeta tai, kas tiktų labiau. Viskas yra tik nuomonė, kol neįrodoma kitaip, o šio asmenybės tipo žmonės nenori pasitikėti nuomone ir laukti, kol ją patvirtins faktai.
 • Nemėgstantys neįprastų situacijų – Organizatoriai labai brangina tradicijas ir, kai staiga priverstinai patenka į jiems nepažįstamas situacijas, pasijunta nejaukiai ir įsitempę. Nauji sumanymai – tai tarsi žinutė, kad jų taikomi metodai nėra pakankamai geri, o atsisakymas to, kas iki šiol visada tiko, vardan to, kas dar nėra aišku, sunkiai telpa į Organizatorių patikimumo sampratą.
 • Teisiantys – Organizatoriai laikosi griežtų įsitikinimų, kas teisinga, neteisinga ir priimtina visuomenėje. Organizatorių potraukis kurti tvarką dažnai apima viską ir visus – jie nemano, kad gali būti keli tinkami variantai. Šio asmenybės tipo žmonės nedvejodami pasako tokiems „paklydėliams“, ką galvoja, nes jaučiasi įsipareigoję atkurti teisybę.
 • Per daug dėmesio skiriantys savo padėčiai visuomenėje – Organizatoriai didžiuojasi savo draugais, kolegomis, bendruomene, ir nors nemėgsta to pripažinti – jiems labai rūpi viešoji nuomonė. Organizatoriai kartais taip stengiasi pateisinti kitų lūkesčius, kad pamiršta pasirūpinti savo pačių poreikiais.
 • Nemokantys atsipalaiduoti – poreikis būti gerbiamiems Organizatorius skatina elgtis oriai. Bijodami pasirodyti kvailai, šie žmonės ne visada geba atsipalaiduoti, net jei yra tikrai smagu.
 • Sunkiai reiškiantys emocijas – tai viena didžiausių Organizatorių silpnybių, greta empatijos trūkumo. Organizatoriai dažnai taip įsitraukia į faktų ir veiksmingiausių sprendimų paieškas, kad pamiršta pagalvoti apie tai, kas tiesiog suteiktų kitiems daugiau laimės, ar atsižvelgti į jautrias aplinkinių vietas. Kelionėje pasukus iš pagrindinio kelio galima pamatyti kvapą gniaužiančių vaizdų, pradžiuginsiančių visą šeimą – tačiau Organizatoriai gali niurnėti dėl to, kad kelionė truks valandą ilgiau. Jie dažnai įskaudina mylimus žmones per griežtai ir greitai atmesdami tokius ir panašius sumanymus.
02