ESTJ stiprybės ir silpnybės

ESTJ stiprybės

ESTJ stiprybės
 • Atsidavę. ESTJ tipo žmonės labai rimtai žiūri į savo pareigas ir neapleidžia užduočių vien dėl to, kad jos tampa sunkios ar nuobodžios. Jie gali skirti nepaprastai daug laiko ir pastangų siekdami tikslų, kurie jiems daug ką reiškia.
 • Mėgsta tvarką ir stabilumą. ESTJ žmonės negali pakęsti neužtikrintumo ir chaoso. Jie visada stengiasi sukurti reikiamas taisykles ar užtikrinti jų laikymąsi situacijose, kurios jų nuomone yra pernelyg nenuspėjamos.
 • Puikūs organizatoriai. Šio tipo žmonės moka vadovauti kitiems, protingai paskirstydami užduotis bei pareigas. ESTJ gali būti puikūs komandos vadovai, ypač administraciniuose reikaluose.
 • Patikimi, kantrūs ir ištikimi. ESTJ asmenybės vertina saugumą ir patikimumą, stengdamiesi būti atsakingais ir gerbiamais kompanijos, šeimos ar bendrijos nariais.
 • Turi stiprią valią. Šio tipo žmonės išsiskiria tvirtais principais ir labai retai juos pažeidžia – kur kas labiau tikėtina, kad ESTJ nuožmiai gins savo idėjas ir įsitikinimus.
 • Tiesmuki ir atviri. ESTJ nemėgsta skaityti tarp eilučių ir kur kas labiau vertina paprastus, tiesmukus atsakymus. Juos domina faktai, o ne idėjos ar nuomonės.

ESTJ silpnybės

ESTJ silpnybės
 • Dažnai nelankstūs ir užsispyrę. Kadangi ESTJ tipo žmonės itin vertina tradicijas ir savo pačių principus, jie gali skubotai atmesti neįprastas idėjas ar metodus, net jei jie yra efektyvesni už laiko patikrintus būdus.
 • Netolerantiški. ESTJ paprastai turi tvirtus įsitikinimus dėl to, kas yra teisinga ir socialiai priimtina – ir netoleruoja nukrypimų. Jie netylės ir atvirai kritikuos tokį elgesį, tikėdami, kad jų pareiga yra viską sustatyti į savo vietas.
 • Gana nejautrūs. ESTJ tipo žmonės labiau vertina faktus ir racionalumą nei jautrumą ir emocijas. Dėl to jie gali susidurti su sunkumais bandydami suprasti kitų žmonių savijautą – ar pasakydami ką patys jaučia.
 • Sunkiai atsipalaiduojantys. ESTJ dažnai per daug galvoja apie tai, ko iš jų yra tikimasi, pamiršdami atsikvėpti ir pailsėti – ar išgyvendami dėl to, ką kiti apie juos pagalvos jiems atsipalaidavus.
 • Skiria daug dėmesio savo socialiniam statusui. ESTJ tipo žmonės labai brangina savo socialinį statusą – jie nori būti gerbiami savo draugų, kolegų ir giminių. Dėl to jie gali skirti per mažai dėmesio savo pačių norams ir poreikiams.

Komentarai