A scene showing a person with the Organizatoriai (ESTJ) personality type

Organizatoriai

ESTJ-A / ESTJ-T

Tėvystė

Organizatorių (ESTJ) mantra „nuoširdus darbas, tradicija, pagarba“ geriausiai atsispindi jų santykiuose su vaikais. Daugeliu požiūrių Organizatoriai yra tarsi klasikiniai konservatyvūs tėvai – griežti, saugantys šeimos tradicijas, liepiantys laikytis jų nustatytų taisyklių ir standartų. Šio asmenybės tipo žmonės dažnai ne veltui laikomi pavyzdiniais piliečiais, ir jie tikisi, kad ir jų vaikai perims šį įvaizdį – tęs jų rodomą pavyzdį, bus mandagūs ir pagarbūs. Nepaklusnumo Organizatoriai netoleruoja.

Organizatorių (ESTJ) asmenybės tipas

Gyvenime Organizatoriams labai svarbu atsakomybė. Jie tvirtai tiki, kad kiekvienas žmogus turi visomis išgalėmis prisidėti prie savo šeimos ir bendruomenės gerovės. Šį požiūrį, žinoma, Organizatoriai taiko ir savo vaikams, kai tik jie tampa pajėgūs kuo nors prisidėti – išsiplauti lėkštes, susitvarkyti kambarius, laiku eiti miegoti, t. y. bendrai rūpintis tvarka.

Toks nelankstumas dažnai kelia nemažai sunkumų, kai vaikai sulaukia paauglystės ir natūraliai ima labiau maištauti. Organizatoriai gina tai, ką, jų nuomone, aprėpia jų atsakomybė – ne išimtis ir jų santykiai su vaikais. Šio asmenybės tipo žmonės trokšta, kad vaikai laikytųsi jų sukurtų struktūrų ir jos liktų išsaugotos. Organizatoriams patinka kurti saugią, stabilią aplinką – jie įsižeidžia, jei šios jų pastangos atmetamos, ir labai sunkiai susitaiko su nepaklusnumu.

Tai nereiškia, kad Organizatoriai tikisi iš vaikų neapsakomai didelio tobulumo. Šios asmenybės yra žemiškos ir tik nori, kad jų vaikai užaugtų gerbiamais, atsakingais piliečiais. Tačiau Organizatoriai turi nepamiršti, kad vaikams taip pat reikia išmokti veikti nepriklausomai – o tai įmanoma tik tuomet, jei jie turi galimybių patys priimti sprendimus ir patys patirti šių sprendimų pasekmes. Jei šiame kelyje vaiką palaikys mylintys tėvai, viskas bus kur kas lengviau.

Sąžiningumo pagrindas

Organizatoriams kyla sunkumų, kai vaikai mokosi suderinti stiprėjantį nepriklausomumo poreikį ir pagarbą savo pareigoms, kaip to iš jų reikalaujama. Tačiau čia Organizatoriai turi ir nemažai stiprybių – jie yra nuoseklūs, tiesūs ir sąžiningi, todėl jų lūkesčiai niekada nebūna dviprasmiški. Tai tikrai ne visada lengva, tačiau Organizatorių vaikai visada žino, ko tėvai iš jų tikisi – ir tikėtina, kad jie ilgainiui bus dėkingi tėvams už atsidavimą ir sunkų darbą.

05