A scene showing a person with the Organizatoriai (ESTJ) personality type

Organizatoriai

ESTJ-A / ESTJ-T

Darbo vietoje

Organizatoriai (ESTJ) yra aiškūs ir nuoseklūs – tai ypač akivaizdu darbo vietoje. Nesvarbu, ar jie pavaldiniai, bendradarbiai ar vadovai – Organizatoriai kuria tvarką, laikosi taisyklių ir dirba stengdamiesi užtikrinti, kad jų ir juos supančių žmonių darbas būtų atliktas pagal aukščiausius standartus. Gudrauti ir išsisukinėti nuo pareigų – greičiausias būdas prarasti Organizatorių pagarbą.

Organizatorių (ESTJ) asmenybės tipas

Organizatoriai pavaldiniai

Organizatoriai yra darbštūs ir viską daro pagal taisykles. Nors kartais būna užsispyrę ir nelankstūs, ypač jei jiems pateikiami ne visiškai parengti sumanymai, Organizatoriai pernelyg nesipriešina naujiems metodams – su sąlyga, kad galima įrodyti jų pranašumą. Tačiau tikimybė, kad Organizatoriai patys eksperimentuos – nedidelė. Šio asmenybės tipo žmonėms labiausiai rūpi laikytis paskirtų pareigų ir jas vykdyti.

Organizatoriai taip pat garsėja lojalumu ir atsidavimu, tačiau tai priklauso nuo to, kiek pagarbos jie iš tiesų jaučia savo vadovams. Šio asmenybės tipo žmonės nori turėti galimybę išreikšti savo nuomonę, ypač sprendžiant, kas tinkama, o kas ne. Jei jiems pateikiami pagrįsti atsakymai į rūpimus klausimus, jie dažnai lieka patenkinti. Tačiau jei Organizatoriai manys, kad jų vadovai elgiasi nelogiškai, nesąžiningai ar neryžtingai, jie gali tai išsakyti nemaloniai atvirai, nors ir santūriai.

Organizatoriai kolegos

Organizatoriams patinka gerai organizuotos darbo aplinkos šurmulys. Sąžiningi, draugiški ir žemiški Organizatoriai puikiai moka megzti pažintis ir kurti naujus ryšius, kad galėtų geriau atlikti darbus. Maža tikimybė, kad jie šiais įgūdžiais naudosis tik siekdami paaukštinimo. Organizatorių nuomone, ieškoti trumpesnių kelių yra neatsakinga, ir jie greitai liaujasi gerbę tuos, kurie stengiasi daryti karjerą pagyrūniškai puikuodamiesi ar siūlydami drąsias, bet rizikingas idėjas. Šio asmenybės tipo žmonėms bendrauti su labiau nuo įkvėpimo priklausomais kolegomis dažnai yra gana sunku.

Organizatoriams patinka jausti, kad jie priklauso komandai ir yra didesnės organizacijos dalis. Šios asmenybės beveik visada noriai priima logišką kritiką, galinčią padėti joms veiksmingiau dirbti. Organizatoriai taip pat nuolat stebi savo aplinką, rūpindamiesi, kad jie ir jų komanda pasiektų tokius rezultatus, kokių iš jų tikimasi.

Organizatoriai vadovai

Organizatoriams iš tiesų labai patinka burti kitus ir kurti veiksmingas komandas – o geresnės galimybės tam nerasi, nei būdamas vadovu. Nors kai kada šie žmonės elgiasi valdingai ar net smulkmeniškai nurodinėja, stipri Organizatorių valia padeda apsaugoti komandas ir veiklos principus nuo nukrypimų ir susilpnėjimo. Tingumo ir prastos darbo etikos Organizatoriai netoleruoja jokiomis aplinkybėmis.

Organizatoriai yra natūraliai autoritetingi, tačiau kai kada nori, kad jų autoritetui būtų paklūstama besąlygiškai, priešinasi pokyčiams ir reikalauja viską daryti tiksliai pagal taisykles. Nesvarbu, ar tos taisyklės yra jų pačių sugalvotos ar jau seniai nusistovėjusios – Organizatoriams tvarka, stabilumas ir precedentai yra itin svarbūs, ir jie dažniausiai labai aiškiai išreiškia savo lūkesčius.

07