A scene showing a person with the Organizatoriai (ESTJ) personality type

Organizatoriai

ESTJ-A / ESTJ-T

Draugai

Organizatoriai (ESTJ) yra stiprūs, tradiciški draugai, vertinantys ištikimybę ir bendras vertybes. Draugus su Organizatoriais dažnai sieja bendra veikla, įpročiai ir kiti praktiniai dalykai – tai svarbiau nei intelektinis ar mistinis suderinamumas, jungiantis daugelį Analitikų ir Diplomatų grupių asmenybių. Tačiau tai jokiu būdu nemenkina šio ryšio – bendrais praktiniais dalykais ir interesais pagrįstos Organizatorių draugystės gali būti stiprios, atlaikyti gyvenimo pokyčius ir išlikti nekintamai stabilios.

Nustatyti kryptį

Būdami tarp gerų draugų Organizatoriai mėgsta entuziastingai bendrauti, ir visada labai noriai kviečia juos kartu ką nors veikti. Kai kada Organizatoriai tai daro pernelyg primygtinai, tačiau jie taip elgiasi tiesiog norėdami, kad visi gerai praleistų laiką. Šių asmenybių draugams niekada nepritrūksta kvietimų dalyvauti socialinėje veikloje ir renginiuose – nuo bilietų į renginius iki stovyklavimo išvykų ar sekmadieninių šašlykų.

Organizatorių (ESTJ) asmenybės tipas

Organizatoriai siekia stiprios draugystės, pagrįstos pasitikėjimu ir ištikimybe (nors ištikimybė šeimai jiems yra svarbiau). Šių aktyvių ir nuovokių žmonių niekas negalėtų apkaltinti per menkomis pastangomis kovoti su nuoboduliu. Nors galbūt Organizatoriai ne visada bus vakarėlio siela, jie žinos, kuo prisidėti, kad draugams būtų smagu.

Vis dėlto tai, kaip Organizatoriai dažniausiai ieško draugų ir palaiko su jais santykius, kiek riboja jų pažinčių galimybes – šios asmenybės yra linkę ieškoti žmonių, panašių į save, taip pat gerbiančių tradicijas ir nerašytas taisykles. Organizatoriai iš prigimties yra užsispyrę ir dėl to jiems ne visada lengva rasti bendrą kalbą su žmonėmis, kurie vis paprieštarauja jų principams ir įsitikinimams.

Aprėpti plačiau

Organizatoriams santykiuose su kitais sunkumų dažniausiai kyla ne ieškant užsiėmimų ar žmonių, su kuriais būtų galima juos išmėginti, bet stengiantis suderinti nuomonių įvairovę. Nors Organizatoriai geba itin nuoširdžiai įsitraukti į kokią nors veiklą, jiems labai sunku iki galo išklausyti kitokią nuomonę – jau nekalbant apie žmones, kurių požiūris nuolat keičiasi. Ar būtų kalbama apie skirtingas politines pažiūras, ar apie, Organizatorių manymu, pernelyg emocinius ir idealistinius dalykus – šios asmenybės turėtų pasistengti suprasti kitokias pažiūras.

Paprastai tariant, truputis lojalaus oponavimo Organizatoriams tikrai išeitų į naudą.

Nenutiktų nieko bloga, jei kitaip galvojančių pažįstamų rate Organizatoriai atsivertų naujoms idėjoms – taip jie atrastų geresnių sprendimų arba dar labiau sustiprintų savo įsitikinimus ir sėkmingai juos apgintų. Kaip ir tie vienišiai, kurie, Organizatorių nuomone, turėtų daugiau bendrauti, o ne dienų dienas sėdėti prasmegę kompiuteriniuose žaidimuose, patys Organizatoriai taip pat turėtų stengtis neužsisklęsti nekintamų savo nuomonių ir įsitikimų burbule.

04