A scene showing a person with the Šeimininkai (ESFJ) personality type

Šeimininkai

ESFJ-A / ESFJ-T

Darbo vietoje

Šeimininkai (ESFJ) yra ryškūs žmonės, ir tai gerai matyti jiems einant bet kurias pareigas. Jie sėkmingiausiai atsiskleidžia kurdami tvarką ir darną. Šios asmenybės yra šiltos ir socialios – Šeimininkai rūpinasi, kad kiekvienas žinotų savo pareigas ir galėtų atlikti, ką reikia atlikti. Šeimininkams patinka aiški hierarchija ir atsakomybių pasiskirstymas, ir jie labai tuo remiasi – nesvarbu, ar būtų pavaldiniai, kolegos ar vadovai. Šio asmenybės tipo žmonės nori, kad autoritetas būtų gerbiamas, o darbas grindžiamas taisyklėmis ir standartais.

Šeimininkų (ESFJ) asmenybės tipas

Šeimininkai pavaldiniai

Turėdami aiškiai apibrėžtas pareigas ir suprasdami tikslą, Šeimininkai dirba kantriai, veiksmingai ir atsidavusiai. Jie taip pat labai gerbia vadovų autoritetą. Šiems žmonėms būtų sunkoka susidoroti su per didele laisve ir būtinybe daug improvizuoti – Šeimininkams geriausiai sekasi dirbti tada, kai yra aiški struktūra ir veiklos instrukcijos. Įprastos ir pasikartojančios užduotys nevargina Šeimininkų, o jų atsidavimas ir ištikimumas pelno vadovų pagarbą.

Šeimininkai kolegos

Dirbti komandoje Šeimininkams paprastai sekasi puikiai. Šio asmenybės tipo žmonės darbe lengvai susidraugauja ir prireikus mielai kolegoms pasiūlo savo pagalbą. Mokantys megzti pažintis Šeimininkai beveik visada žinos, į ką kreiptis, kad įveiktų kokį nors iššūkį. Kita vertus, Šeimininkams dažnai kone būtina dirbti komandoje – vieni per dienas tvarkydami popierius jie jausis išvargę ir nieko nepasiekę.

Šeimininkai didžiuojasi savo bruožais, bet tai turi ir neigiamą poveikį – jie yra ypač jautrūs tikrai ar menamai kritikai. Jei Šeimininkų pasiūlymų ar pagalbos atsisakoma, jie gali įsižeisti. Šios asmenybės nėra labai atsparios įtampai, tad toks atmetimas gali jas prislėgti – bendradarbiai turėtų pasistengti kartkartėmis Šeimininkams vienaip ar kitaip parodyti, kad juos vertina.

Šeimininkai vadovai

Šeimininkams patinka pareigos, susijusios su socialinių reikalų organizavimu, jie mėgsta vadovauti kitiems – tai gerai matyti Šeimininkams einant vadovų pareigas. Vesdami savo komandą Šeimininkai vis ieško būdų, kaip įtraukti visus narius, juos suvienyti ir padėti palaikyti kuo sklandesnius santykius, kad darbas būtų atliktas greitai ir kokybiškai.

Vis dėlto Šeimininkai labai gerbia tradicines galios struktūras – jei visos jų pastangos švelniai įtikinti pavaldinius dirbti išvien baigiasi pasipriešinimu jų autoritetui, jie gali reaguoti gana audringai. Šeimininkų asmenybės tipo žmonės yra jautrūs savo statuso klausimams ir jiems nepatinka konfliktai, tad mieliau renkasi darbovietes, kur visi puikiai žino, kokias pareigas jie eina. Tačiau jei lūkesčiai yra aiškiai apibrėžti ir neginčijami, Šeimininkai dažniausiai būna efektyvūs ir malonūs vadovai.

07