A scene showing a person with the Šeimininkai (ESFJ) personality type

Šeimininkai

ESFJ-A / ESFJ-T

Tėvystė

Tėvystė Šeimininkams (ESFJ) yra puiki galimybė išreikšti šilumą, prieraišumą ir atsidavimą – tai jų vaikams daro iš tiesų teigiamą poveikį. Jautrūs, bet tvirti Šeimininkai geba nubrėžti ribas ir įtvirtinti autoritetą pernelyg neprimesdami savo valios. Kartu jie pasitelkia atjautą ir paramą, kai nori užglaistyti kai kada kylančius nesusipratimus ar nuomonių skirtumus.

Dažniausiai vaikai Šeimininkų tipo žmonėms – didžiausias gyvenimo tikslas, todėl jie brangina kiekvieną akimirką su jais.

Šeimininkai savo vaikams nuo mažų dienų stengiasi sukurti saugumo ir laimės pojūtį. Šio asmenybės tipo žmonės džiaugiasi galėdami juos prižiūrėti ir globoti. Šeima Šeimininkams labai svarbi – tai neįtikėtinai didelį atpildą jiems teikiantis santykių aspektas.

Šeimininkų (ESFJ) asmenybės tipas

Saugo ar per daug saugo?

Vaikams augant ir pradedant pažinti aplinką, kartu auga tėvų Šeimininkų meilė ir rūpestis – tačiau kartais tai virsta perdėta globa. Kai kurie Šeimininkų tipo žmonės pernelyg saugo vaikus ne tik fiziškai, bet ir socialinėje erdvėje – pasirūpindami, su kuo jiems žaisti, kaip bendrauti ar kokias veiklas išbandyti. Dėl to jų vaikai gali netekti galimybės daryti klaidų ir augti emociškai, įgyti socialinę nepriklausomybę.

Šeimininkai labai vertina darną ir stabilumą, visaip stengdamiesi tai užtikrinti savo šeimoje. Kartu tai lemia, kad Šeimininkai paprastai jautriai reaguoja į vaikų prasižengimus, ypač viešoje erdvėje. Šio asmenybės tipo tėvai griežtai išsako savo nuomonę ir nori, kad jų žodžiai būtų gerbiami – Šeimininkų nuomone, tėvų autoritetas vienareikšmiškai turi būti aukščiausias.

Nepriklausomumo dovana

Vaikams paaugus, įžengus į paauglystę ir stengiantis atsitraukti nuo tėvų, Šeimininkai šį perėjimą gali priimti labai asmeniškai. Jausdamiesi tarsi prarastų savo vaikus, Šeimininkai kai kada stengiasi kuo ilgiau išlaikyti juos vienaip ar kitaip priklausomus. Svarbu atminti, kad užaugę vaikai palieka namus būtent dėl to, kad tėvams pavyko parengti juos kitam jų gyvenimo etapui – tokiu pasiekimu Šeimininkai turėtų tik didžiuotis.

Šeimininkų vaikai visada bus dėkingi už augant patirtą jautrumą ir šilumą – o vėliau, jei susilauks savo vaikų, brangins tai, kad pastarieji gali džiaugtis tokiais besąlygiškai mylinčiais ir rūpestingais seneliais.

05