A scene showing a person with the Šeimininkai (ESFJ) personality type

Šeimininkai

ESFJ-A / ESFJ-T

Stiprybės ir silpnybės

Šeimininkų (ESFJ) stiprybės

Šeimininkų (ESFJ) asmenybės tipas
  • Puikūs praktiniai įgūdžiai – Šeimininkai puikiai tvarko kasdienius reikalus ir užtikrina, kad šalia esantiems žmonėms nieko netrūktų.
  • Stiprus pareigos jausmas – šio asmenybės tipo žmonės turi stiprų atsakomybės jausmą ir stengiasi įvykdyti savo įsipareigojimus, nors kai kada taip daryti juos skatina visuomenės lūkesčiai, o ne jų pačių norai.
  • Labai ištikimi – Šeimininkai labai vertina stabilumą ir saugumą, todėl yra nepaprastai ištikimi ir patikimi partneriai bei darbuotojai. Šeimininkų tipo žmonės iš tiesų tampa bet kurios grupės ramsčiu: ar tai būtų jų šeima, ar bendruomenė – jais visada galima pasitikėti.
  • Jautrūs ir šilti – Šeimininkai siekia darnos ir jiems labai svarbu kitų žmonių jausmai. Šios asmenybės itin stengiasi nieko neįžeisti ir neįskaudinti. Šeimininkai puikiai veikia komandoje ir rūpinasi rasti visiems naudingą sprendimą, kad visi būtų patenkinti.
  • Puikiai užmezga ryšį su kitais – šio asmenybės tipo žmonės puikiai bendrauja, yra malonūs ir mėgstami. Šeimininkai moka užmegzti pokalbį ir pastebi, ko kam reikia, mielai aktyviai dalyvaudami bendruomenės gyvenime.

Šeimininkų (ESFJ) silpnybės

Šeimininkų (ESFJ) asmenybės tipas
  • Nerimauja dėl savo padėties visuomenėje – Šeimininkų stiprybės susijusios su didžiausia silpnybe: jiems labai svarbi jų padėtis visuomenėje. Tai veikia daugelį Šeimininkų priimamų sprendimų ir kartais net kliudo kūrybiškai veikti.
  • Nelankstūs – Šeimininkai teikia didelę reikšmę klausimams, kas yra priimtina, o kas ne. Jei jiems kas nors atrodys neįprasta ar ne „kaip visi“, tikėtina, kad Šeimininkai elgsis ypač atsargiai ar net kritiškai. Be to, kai kada šio asmenybės tipo žmonės per stipriai primeta savo įsitikinimus, stengdamiesi įtvirtinti juos kaip normą.
  • Jautrūs kritikai – šį polinkį ypač sunku pakeisti, nes Šeimininkai labai nemėgsta konfliktuoti. Šio tipo žmonės gali pereiti į aršią gynybinę poziciją ir jaustis įskaudinti, jei kas nors, ypač iš artimųjų, ima kritikuoti jų įpročius ar įsitikinimus.
  • Dažnai per daug reikalauja atidumo sau – Šeimininkai nori dažnai girdėti ir matyti pripažinimą. Kitam žmogui nepastebėjus jų darbo ar pastangų, Šeimininkai gali gana tiesmukai paprašyti komplimento, laukdami patikinimo, kad yra vertinami.
  • Per daug pasiaukojantys – kita šios savybės pusė ta, kad Šeimininkai gali kiek varginti kitus savo nenuilstančiu rūpesčiu ir dėmesiu. Šios asmenybės dažnai tik nuoširdžiai nori padėti, tačiau toks elgesys gali ne tik erzinti kitą žmogų, bet ir sutrukdyti Šeimininkams pasirūpinti savo pačių poreikiais.
02