A scene showing a person with the Šeimininkai (ESFJ) personality type

Šeimininkai

ESFJ-A / ESFJ-T

Draugai

Šeimininkai (ESFJ) labai mėgsta bendrauti, nori turėti didelį draugų ratą ir tikrai mielai skiria laiko ir jėgų šiems santykiams palaikyti. Šie ištikimi ir šilti žmonės visada ir visaip remia savo draugus.

Šeimininkų tipo žmonės laikosi draugystės tradicijų. Teikti pagalbą jiems yra ne tik pareiga, bet ir malonumas.

Šeimininkai kaip galėdami stengiasi, kad jų draugai būtų laimingi. Jie lengvai susipažįsta su žmonėmis ir užmezga pokalbį, tad nenuostabu, kad dažniausiai yra mėgstami bet kurioje aplinkoje. Taip gyventi Šeimininkams labai patinka, tačiau kartu jie tikisi, kad į šias jų pastangas ir paramą bus atsakyta tuo pačiu. Niekas taip neįskaudina Šeimininkų kaip žinia, kad žmogus, kurį jie laikė tikru draugu, kritikuoja jų įsitikinimus ar įpročius – nebent tai būtų pasakoma tiesiai ir atvirai, įvykus tiesioginei konfrontacijai.

Šeimininkai linkę tikėti, kad jų draugai neklysta. Šio asmenybės tipo žmonės užstoja ir gina savo draugus bet kokiomis aplinkybėmis, to paties tikėdamiesi ir iš jų. Tačiau jei išmoktų būti atviresni kitokiai nuomonei ir nedarytų skubotų išvadų, Šeimininkai galėtų labiau išplėsti savo draugų ratą. Svarbu, kad Šeimininkai neatsiribotų nuo kitokių požiūrių ir nuomonių, net jei tai nėra lengva.

Šeimininkų (ESFJ) asmenybės tipas

Bendrumas

Šeimininkai puikiai geba naudotis savo jautrumu ir supranta, kas motyvuoja ir skatina jų draugus. Nors kai kada silpnumo akimirkomis Šeimininkai pasinaudoja šiomis įžvalgomis norėdami lengvai pamanipuliuoti kitais, kur kas labiau jiems rūpi išlaikyti stiprius ryšius. Jų jautrumas – puikus įrankis tam. Altruistiški Šeimininkai savo gebėjimus beveik visada naudoja geriems darbams, drąsindami ir įkvėpdami kitus.

Dauguma Šeimininkų tipo žmonių yra malonūs ir nuoširdūs draugai. Energingumas ir socialumas jiems padeda užmegzti daug pažinčių, o parama ir atsidavimas padeda užtikrinti, kad šios draugystės išliktų stiprios. Bendraujant su šiais gyvenimą mylinčiais ir draugiją mėgstančiais žmonėmis nuobodulys – tikra retenybė.

04