ENTP darbo vietoje

Dauguma žmonių praleidžia didžiąją savo gyvenimo dalį darbe. Dėl šios priežasties yra svarbu suprasti, kaip skirtingus asmenybių tipus turintys žmonės elgiasi darbo aplinkoje. Kas juos motyvuoja ar erzina? Kaip sukurti abipusiškai naudingus santykius su tam tikro asmenybės tipo žmogumi? Kaip reiktų spręsti konfliktus?

ENTP darbo vietoje

Šiuo atveju bus kalbama apie ENTP asmenybės tipą. Ką reikėtų žinoti apie ENTP bendradarbį? Vadovą? Pavaldinį?

ENTP bendradarbiai

 • Mėgsta ginčytis ir diskutuoti
 • Itin išradingi
 • Turi gerą humoro jausmą
 • Lengvai užmezga naujas draugystes
 • Atviri, sąžiningi ir tiesmuki
 • Paprastai labai išprusę
 • Gali būti nejautrūs ar žiūrintys į kitus iš aukšto

ENTP vadovai

 • Gali tiksliai ir nešališkai įvertinti vienas kitam prieštaraujančius argumentus
 • Puikiai moka apginti savo poziciją, kas juos padaro nepaprastai efektyviais savo komandos interesų gynėjais
 • Mėgsta ieškoti būdų, kaip susidoroti su kylančiais iššūkiais, tačiau jų nedomina praktinis tų sprendimų pritaikymas
 • Ne itin rūpinasi, ar yra mėgstami – ENTP kur kas mieliau rinktųsi pavaldinių pagarbą
 • Lankstūs ir atviri naujoms idėjoms
 • Gali šokinėti nuo vieno projekto prie kito, vis ieškodami naujų iššūkių

ENTP pavaldiniai

 • Nebijo ginčytis su savo vadovu, ypač kai kalbama apie tam tikros idėjos vertę
 • Smalsūs ir galintys lengvai perprasti naujus metodus
 • Itin nemėgsta varžančių taisyklių ir nurodymų
 • Mieliau renkasi sunkias nei paprastas, tačiau nuobodžias užduotis
 • Vertina ir lengvai priima kritiką, jei tik ji yra paremta racionaliais argumentais
 • Gali susidurti su sunkumais atlikdami itin praktiškas ar monotoniškas užduotis

Komentarai