A scene showing a person with the Novatoriai (ENTP) personality type

Novatoriai

ENTP-A / ENTP-T

Tėvystė

Galima būtų pamanyti, kad audringa ir kiek vėjavaikiška Novatorių (ENTP) prigimtis tėvystę pavers tikru iššūkiu – ir daugeliu atveju tai būtų tiesa. Vis dėlto Novatoriai išties mėgsta iššūkius ir kūrybingą problemų sprendimą, net jei tam reikėtų atsikratyti kokios nors savo pačių silpnybės. Novatoriai rimtai žvelgia į savo kaip tėvų pareigas, jausdami tikrą atsakomybę. Jei kas ir sugeba pasinaudoti vaikų daroma įtaka, kad patobulėtų patys – tai Novatoriai.

Nesutik su manimi

Nuo pat tėvystės pradžios Novatorių polinkis nemėgti taisyklių ir nurodymų yra akivaizdus. Tikėtina, kad jie ir savo vaikams suteiks daug laisvės viską tyrinėti patiems. Novatoriams labai svarbi nepriklausomybė; jie tiki, kad joks žmogus nėra pilnavertis, jei neturi savarankiškai mąstančio proto.

Novatoriaus (ENTP) tipas ir tėvystė
Novatoriai savo vaikams paprastai sukuria atpalaiduojančią ir kiek netradicinę aplinką, besiremiančią entuziazmu ir atradimo džiaugsmu per loginio mąstymo vystymą, o ne per sudėtingas, saugumo jausmą teikiančias struktūras.

Jų vaikams augant ir bręstant, Novatoriai ragina juos mąstyti savarankiškai ir drąsiai reikšti prieštaravimus, nuomones ir alternatyvas. Tačiau kitaip nei Diplomatų tipų grupės tėvai, kurie paprastai ragina vaikus reikšti savo mintis per jausmus ir poreikius, Novatoriai skatina savo atžalas į viską žvelgti iš nešališkos, logiškos pusės, ieškant sprendimo, paremto veiksmingumu, o ne malonumu. Kaip ir kituose santykiuose, ši emocinio nepasiekiamumo savybė gali būti silpnoji Novatorių tėvų pusė.

Jų vaikams tampant paaugliais ir stengiantis subalansuoti emocines išraiškas, Novatoriai gali jaustis suirzę. Nors jie yra pasiruošę aptarti beveik bet ką, Novatoriams neretai gali prireikti partnerių pagalbos stengiantis susitvarkyti su labiau emociniais vaikų protrūkiais ir argumentais. Novatoriai galbūt gali į tai reaguoti ramiau nei daugelis kitų asmenybės tipų, tačiau net ir jie turi ribas ir taisykles, kai kalbama apie konfliktų valdymą.

Laimė, Novatoriai paprastai gerai mato platesnį vaizdą: jie nori, kad jų vaikai užaugtų protingi, nepriklausomi ir sąžiningi. Kad perduotų šias vertybes, Novatoriai turi prisiminti, kad kaip ir kiekvieno ginčo metu, jie turi bendrauti pasitelkdami terminus, suprantamus abiem pusėms. Jei tai reiškia, kad jiems teks išmokti naudotis emocijų išraiškos įrankiais bei tapti labiau išraiškingesniais kasdieniame gyvenime, tebūnie.

05