A scene showing a person with the Vadai (ENTJ) personality type

Vadai

ENTJ-A / ENTJ-T

Tėvystė

Kadangi Vadai (ENTJ) yra tvirtos valios ir kritiškos prigimties žmonės, neretai su jais leisti didžiąją laiko dalį gali būti sunku net savanoriškai pasirinkus tą daryti, pavyzdžiui, kaip draugams ar partneriams. Tuo tarpu santykiai, kurių negalima pakeisti, kaip kad tėvų ir vaikų, gali būti dar labiau įtempti. Tai jokiu būdu nereiškia, kad Vadai yra blogi tėvai – tikrai ne – tiesiog jų santykiai su vaikais, kurie paprastai yra jautresni ir mažiau pajėgūs atlikti tikrą racionalią analizę, reikalauja daug daugiau emocinio takto ir asmeninės laisvės, nei Vadai yra linkę suteikti.

Kita vertus, Vadai yra visuomet yra pasiruošę iššūkiams, rimtai žvelgia į savo kaip tėvų vaidmenį ir jaučia stiprų atsakomybės jausmą. Išsikeldami sau itin aukštus asmeninius standartus, Vadai savo vaikų sėkmę laiko tam tikra tų standartų išraiška. Jie trokšta matyti, kaip jų vaikai užauga protingais, savarankiškais žmonėmis, drąsiai siekiančiais savo tikslų. Konkrečių moralinių vertybių diegimas Vadams nėra toks svarbus kaip intelekto ir savarankiško, racionalaus mąstymo ugdymas.

Vado (ENTJ) asmenybė ir tėvystė

Taisyklės neprivalo būti šventos

Vadai yra atviri skirtingoms nuomonėms – tai galioja ir jų vaikams. Tačiau nors šio asmenybės tipo žmonės ir mielai įsitrauks į racionalią, gerai apmąstytą diskusiją apie vaidmenis ir atsakomybę, galiausiai jie vis tiek tikėsis, kad jų autoritetas bus gerbiamas. Nesutarimai nėra pakankama priežastis vengti priskirtos atsakomybės, ir Vadai tėvai čia gali būti visiškai nelinkę eiti į kompromisus. Toks griežtumas gali kelti didžiulę įtampą namuose – kartais šioks toks lankstumas iš Vadų pusės gali labai praversti.

Kai diskutuojant imami pasitelkti emociniai prašymai, Vadai tėvai patenka į rimtą bėdą. Jų silpna emocinė tolerancija dažnai gerokai apsunkina bendravimą su augančiais vaikais – ypač paaugliais, pačiu didžiausiu Vadų iššūkiu. Kaip ir santykiuose su kitais žmonėmis, Vadams būtinai reikėtų pasistengti sustiprinti savo emocinį supratingumą. Neverta tikėtis, kad maži vaikai gebės racionaliai išreikšti savo poreikius, o paaugliai tam tiesiog neturės kantrybės – kas yra visiškai normalu.

Išmokę išklausyti kitų emocijas, laikyti jas priimtina bendravimo forma ir atsakyti atitinkamai, Vadai išvengs daugelio konfliktų su savo vaikais, stiprins jų pasitikėjimą jais ir taip sušvelnins neretai maištingais tampančius paauglystės metus.

Vadai tėvai turėtų nepamiršti, kad norint išugdyti vaikų savarankiškumo jausmą, reikia juos mokyti valdyti savo dienotvarkę ir bent jau iki tam tikros ribos leisti jiems planuoti savo pačių kelią. Vado asmenybės tipo žmonės nepagailės savo vaikams jėgų, tačiau kartais jiems praverstų giliai įkvėpti ir, tiems vaikams augant ir bręstant, pradėti švelninti įvestas taisykles. Dažnai šiek tiek daugiau veikimo laisvės gali kur kas labiau padėti užauginti gabų ir protingą žmogų nei papildomi ugdymai ar iki tobulumo optimizuota dienotvarkė.

05