A scene showing a person with the Aktyvistai (ENFP) personality type

Aktyvistai

ENFP-A / ENFP-T

Tėvystė

Vienas iš didžiausių tėvystės džiaugsmų Aktyvistams (ENFP) – dalytis nuostabos ir įkvėpimo akimirkomis su vaikais. Nedaug kas Aktyvistams tėvams teikia tokį atpildą kaip galimybė matyti, kaip vaiką pagauna smalsumas ir susidomėjimas aplinkiniu pasauliu.

Aktyvistai tėvai nori, kad jų vaikai jaustųsi priimti ir vertinami tokie, kokie jie yra. Jie nespaudžia vaikų kaip nors išskirtinai atrodyti ar elgtis, veikiau skatina jų kūrybingumą ir saviraišką. Išradingi ir kūrybingi Aktyvistai moko vaikus atrasti savo individualius troškimus ir interesus.

Aktyvisto (ENFP) tipas ir tėvystė

Aktyvistai skatina vaikų smalsumą – akimirksniu nuo lentynų nuims lėles ir dinozaurus, jei vaikas ims domėtis vandenynais, o vėliau – ir žuvis, kai jo dėmesį patrauks žvaigždynai.

Derinti meilę ir discipliną

Dauguma Aktyvistų tėvų supranta struktūros ir nuspėjamumo vertę. Vis dėlto širdis ne visada leis versti vaikus laikytis taisyklių ir apribojimų. Šio asmenybės tipo žmonės dažnai nerimauja, kad, jei bus per griežti ir per daug drausmins vaikus, sugadins juos siejančius šiltus santykius.

Vis dėlto ilgainiui daugelis Aktyvistų supranta, kad nustačius tinkamą tvarką vaikai iš tiesų galės sėkmingiau augti. Tai supratę Aktyvistai tėvai dažniausiai išmoksta švelniai, bet tvirtai nustatyti principus. Taip Aktyvistai išreiškia savo meilę vaikams ir rūpestį jais.

Kad ir kaip vaikai elgtųsi, Aktyvistai tėvai retai praranda savitvardą, išlikdami tolerantiški ir empatiški.

Dažniausiai Aktyvistai būna labai atviri, jie moka priimti ir atjausti. Kaip tėvai siekia, kad jų vaikai pasitikėtų jais ir atsivertų nebijodami būti teisiami. Jie puikiai moka kurti erdves, kuriose vaikai galėtų jaustis saugiai ir pasipasakoti tiek apie savo nusivylimus ir baimes, tiek apie gražiausias viltis ir svajones.

Na, skleisk sparnus

Visą gyvenimą Aktyvistų vaikai jaučia didžiulę tėvų meilę ir paramą. Tačiau vaikams bręstant ir įžengiant į paauglystę natūraliai kyla poreikis tapti nepriklausomiems. Vaikai gali norėti daugiau laiko leisti su draugais nei su šeima arba išbandyti kitokį požiūrį į gyvenimą, kitokias idėjas, kurios gali gerokai skirtis nuo jų tėvų.

Aktyvistams dažnai atrodo, kad vaikų pasirinkimai ir elgesys yra tarsi jų tėvystės pastangų patikrinimas.

Aktyvistams patinka mintis, kad vaikai taps nepriklausomi, tačiau kai kada jie jaučia, kad vaikai juos tarsi atstumia, o tai gali labai skaudinti. Nors Aktyvistai yra laisvos dvasios žmonės, jie taip pat jautrūs kitų jausmams bei lūkesčiams, jiems gali būti sunku susitaikyti su vaikų savarankiškumu kaip natūraliu procesu.

Laimė, Aktyvistų atjauta paprastai padeda jiems suprasti ir gerbti vaikų poreikius visais jų raidos etapais. Šio asmenybės tipo tėvai turi nuostabų gebėjimą tinkamai patenkinti vaikų poreikius. Tai padeda vaikams išsiugdyti stiprią savivoką ir savivertę ir jie gali drąsiai žengti į didelį, platų pasaulį, žinodami, kad gali pasikliauti tiek savimi, tiek savo tėvais Aktyvistais.

05