A scene showing a person with the Aktyvistai (ENFP) personality type

Aktyvistai

ENFP-A / ENFP-T

Romantiniai santykiai

Nebus per drąsu sakyti, kad Aktyvistams (ENFP) meilė ypač svarbi. Tai aistringi, šilti ir atviraširdžiai žmonės – jie trykšte trykšta viltimis ir svajomis, sumanymais ir patyrimais, ir visos šitos kunkuliuojančios energijos taip pat netrūksta jų romantiniuose santykiuose.

Aktyvistai gėrisi romantiniais santykiais – tai gaivina ir leidžia dviem sieloms ne tik kartu pažinti pasaulį, bet ir neišskiriamai susijungti.

Daugelis Aktyvistų giliai širdyje trokšta dalytis gyvenimu su kitu žmogumi. Todėl vieniši Aktyvistai gali jausti tam tikrą tuštumą ar jiems gali trūkti įkvėpimo. Nors jų atsidavimas santykiams vertas pasigėrėjimo, Aktyvistai turėtų stengtis per daug nesusieti savivertės su savo santykių statusu.

Aktyvisto (ENFP) tipas ir romantiniai santykiai

Liepsnų kurstymas

Jei Aktyvistas susidomi kokiu nors žmogumi, retai sustoja. Jie įsimyli lengvai, bet stipriai. Aktyvistai gėrisi nauja meile, tikėdami, kad jų jaučiamas švelnumas ir aistra yra tikri.

Optimistiškų Aktyvistų negąsdina praktiniai naujos partnerystės sunkumai ir nepatogumai. Tai galbūt paaiškina, kodėl jie nevengia santykių, kuriuos skiria didelis atstumas – juk fizinis atstumas yra niekas, palyginti su meilės galia. Užuot susitelkę į galimas problemas, Aktyvistai panyra į medaus mėnesio džiaugsmus, nuolat ieškodami būdų, kaip įrodyti savo atsidavimą ir pradžiuginti partnerį.

Pasimatymų žaidimų ir taisyklių pasaulyje Aktyvistų noras visiškai pamiršti apdairumą – tarsi šviežio oro gūsis.

Ne kiekvienas Aktyvistams prilygta entuziazmu ir vidine jėga. Kai kuriems žmonėms reikia daugiau erdvės – tiek fizinės, tiek emocinės – ir jei partneris ne toks entuziastingas, Aktyvistai gali pasijusti nesaugiai ar pradėti reikalauti dėmesio.

O jausmų liepsnoms pradėjus blėsti (taip nutinka beveik visuose ilgalaikiuose santykiuose), Aktyvistai gali imti nerimauti, kad galbūt tai ne tas žmogus, kuriam turėtų skirti jėgas ir jausmus, o gal net šių santykių iš viso neturėjo būti.

Santykių paslaptis

Galbūt dėl to, kad patys nešykšti dėmesio, Aktyvistai kartais negali suvokti, kodėl kai kurie santykiai nenusiseka. Argi meilės neturi pakakti, kad du žmonės būtų laimingi kartu? Ypač jei vienas iš partnerių taip trokšta įtikti kaip Aktyvistas?

Vis dėlto Aktyvistai turi suprasti, kad santykiai turi būti abipusiai – partnerius turi sieti abipusiai interesai, abipusis augimas ir abipusė atsakomybė. Daugelis Aktyvistų ilgainiui suvokia, kad santykių likimas priklauso ne tiek nuo visatos dėsnių, kiek nuo to, kaip partneriai elgiasi ir bendrauja vienas su kitu.

Aktyvistai žino – norint, kad meilė tęstųsi, reikia pastangų ir įsipareigojimo, tačiau jie gali išsigąsti, jei pastangos palaikyti santykius virsta darbu.

Puoselėjami idealai

Aktyvistai kuria santykius vadovaudamiesi aukščiausiais idealais. Jie trokšta viską žinoti apie partnerį ir besąlygiškai jį priimti – ir lygiai taip pat trokšta, kad partneris suprastų ir besąlygiškai priimtų juos.

Intensyviai ir visapusiškai mylintys Aktyvistai jaudinančiu ir nenuspėjamu ankstyvuoju santykių etapu turės daugiau jėgų, nei santykiams nusistovėjus. Juk ilgalaikiams santykiams išlaikyti reikia, kad abu partneriai ne tik džiaugtųsi vienas kito draugija, bet ir kartu spręstų praktinius klausimus, buities, biudžeto reikalus ir prisiimtų socialinius ar šeimos įpareigojimus.

Santykiams nusistovėjus, Aktyvistai galbūt ims ilgėtis to laiko, kai abu su partneriu daugiau dėmesio skirdavo vakarienėms žvakių šviesoje nei klausimams, kas išims indus iš indaplovės.

Aktyvistams tokie reikalai atrodys skausmingai neromantiški. Jei jie neprisiims dalies atsakomybės ir nedės pastangų, kad santykiai sklandžiai klostytųsi, kylanti įtampa ir apmaudas tik stiprės.

Laimė, Aktyvistai moka rasti būdų suderinti spontaniškumą ir aistringumą su stabilumu ir nuoseklumu, kurių reikia ilgalaikiams santykiams išlaikyti. Šie ypač jautrūs ir geranoriški žmonės net žemiškiausias užduotis paverčia kūrybiška, žaisminga meilės išraiška.

03