A scene showing a person with the Kovotojai (ENFJ) personality type

Kovotojai

ENFJ-A / ENFJ-T

Karjera

Darbe Kovotojai (ENFJ) geriausiai atsiskleidžia darydami tai, kas jiems mieliausia – padėdami kitiems. Šie kūrybingi ir entuziastingi žmonės visada randa būdų padėti kitiems ir pakylėti bet kuriame darbe – ar dirbtų prabangiame biure ar mėgstamoje kavinėje.

Šio asmenybės tipo žmonėms retai pritrūksta įkvėpimo ar galimybių ieškoti prasmingo darbo.

Pelnyti vietą

Puikiu emociniu intelektu ir socialiniais įgūdžiais išsiskiriantys Kovotojai talentingai atsiskleidžia bemaž bet kurioje su žmonėmis susijusioje srityje, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių, renginių valdymo, įdarbinimo ar viešųjų ryšių. Ypač juos motyvuoja tokios pareigos, kurias eidami gali padėti kitiems mokytis, augti ir tapti labiau nepriklausomiems. Daugelis Kovotojų dažniau renkasi altruistiškesnį darbą, pavyzdžiui, socialinio darbuotojo, mokytojo, konsultanto, ugdomojo vadovavimo, sveikatos priežiūros ar viešojo intereso teisės specialisto.

Kovotojo (ENFJ) tipas ir karjera

Kovotojai įrodo, kad troškimas tarnauti kitiems puikiai suderinamas su didelėmis ambicijomis.

Kovotojai nelieka nepastebėti antrame plane, išsiskirdami lyderių savybėmis ir savo įtaka. Jie dažnai eina valstybines pareigas ir vadovauja įvairioms organizacijoms – nuo pelno nesiekiančių ir religinių grupių iki startuolių ar didžiulių korporacijų. Taip pat šio asmenybės tipo žmonės mielai imasi konsultantų, patarėjų ir vadovų darbo.

Kad ir ką dirbtų, Kovotojai retai pamiršta savo misiją – daryti žmonių gyvenimą geresnį. Jie intuityviai jaučia klientų ar pirkėjų poreikius ir pasitelkę kūrybiškumą moka inovatyviai ir netikėtais būdais juos patenkinti. Šio asmenybės tipo žmonės geba savo darbą atlikti nuoširdžiai, sąžiningai ir net kiek su idealistiniu užsidegimu, kad ir kur dirbtų – pardavimo, klientų aptarnavimo, rinkodaros, reklamos ar produktų plėtojimo srityse.

Spręsti sudėtingesnius klausimus

Susitelkę ir motyvuoti Kovotojai yra visada pasirengę įveikti įdomius iššūkius. Tačiau kai kurie iššūkiai juos motyvuoja labiau. Darbas, kuris yra pasikartojantis, dirbamas nuošaliai atsiskyrus ar kitaip atsiribojus, šiuos žmones nuvarytų į neviltį. Kovotojai nori matyti daromą poveikį, o ne vienui vieni tempti darbų naštą.

Širdies gilumoje Kovotojai nori matyti teigiamą savo darbo poveikį, jausti ir patirti dėkingumą ir vertinimą tų, kuriems padėjo.

Dirbdami darbą, kuris leidžia atsitraukti ir apžvelgti platesnį vaizdą, Kovotojai patiria pilnatvę, jiems tai suteikia naujų jėgų. Gyvenime Kovotojams svarbiausia atlikti ką nors reikšminga – nebūtinai išspręsti bado problemą pasaulyje (nors pažįstant Kovotojus, tikrai galima tikėtis, kad tai galėtų būti vienas iš jų troškimų), bet įveikti kokius nors sudėtingesnius klausimus, su kuriais susiduria klientai ar kolegos.

Universalūs ir įžvalgūs Kovotojai darbe atskleidžia daugybę savo stiprybių. Kai kada jie gali pasijusti labai apriboti savo veiklos, norėdami kasdieniais darbais labiau pasitarnauti pasauliui. Vis dėlto Kovotojų altruistiškumas ir kūrybiškumas bemaž visada padeda rasti būdų darbu – kad ir koks jis būtų – siekti didesnio gėrio.

06