A scene showing a person with the Kovotojai (ENFJ) personality type

Kovotojai

ENFJ-A / ENFJ-T

Darbo vietoje

Kovotojai (ENFJ) yra idealistiški, charizmatiški, kūrybiški ir bendraujantys žmonės – todėl jiems paprastai puikiai sekasi eiti įvairias, bet kurio lygio pareigas. Kovotojai apskritai patinka žmonėms, nes yra šilto, draugiško būdo. Tai jiems padeda greitai pasiekti sėkmę, vos pasitaikius galimybei dirbi komandoje.

Kovotojai pavaldiniai

Kaip darbuotojai Kovotojai dažnai stengiasi pelnyti pripažinimą ir padaryti gerą įspūdį vadovams. Jie įžvalgūs ir atsidavę, gali kompetentingai ir džiugiai imtis įvairių pareigų.

Kovotojai – dažnai itin darbštūs ir patikimi darbuotojai. Jie trokšta padėti, tačiau šios savybės kaip lazda gali atsisukti kitu galu.

Deja, kai kurie vadovai naudojasi Kovotojų darbštumu ir užverčia juos darbais. Nors Kovotojai tikrai moka ginti savo teises, norėdami išsaugoti ramybę ir nenuvilti kitų, jie dažnai vis tiek apsiima atlikti visas papildomas užduotis.

Kovotojo (ENFJ) tipas ir elgesys darbo vietoje

Kovotojai kolegos

Kaip kolegos Kovotojai išsiskiria noru bendradarbiauti. Jie visada ieško galimybių kurti visiems naudingas situacijas ir padėti bendradarbiams atskleisti visus gebėjimus. Nesvarbu, kokias pareigas eitų, Kovotojai komandoje puoselėja lygybę ir kuria tokią aplinką, kurioje niekas nebijotų išsakyti savo nuomonę ir idėjas.

Kovotojų tolerantiškumas ir gebėjimas lengvai bendrauti padeda jiems puikiai sutarti su kolegomis.

Vis dėlto Kovotojų polinkis vadovauti kai kada nemaloniai nuteikia kolegas. Stiprus noras vesti kitus kartais gali sugundyti Kovotojus priimti tokius sprendimus ar siūlyti tokius pakeitimus, kurie viršys jų įgaliojimus, kolegoms galiausiai paklausiant: „Palauk, o kodėl tu nurodinėji?“

Kovotojai vadovai

Daugelis Kovotojų jaučia pašaukimą būti vadovais ir lyderiais. Šie charizmatiški, įžvalgūs žmonės įkvepia savo žodžiais kitus, o gavę galimybę vadovauti komandai tiesiog švyti. Jie būtinai pasirūpins, kad suspindėtų ir jų komanda.

Kovotojai vadovai ne tik motyvuoja, bet ir įkvepia jiems dirbančius žmones.

Kiekviename komandos naryje Kovotojai mato žmogų, apdovanotą svarbiomis savybėmis ir turintį unikalų potencialą, todėl šių asmenybių vadovaujami darbuotojai jausis prasmingai ir pakylėtai – o Kovotojams tai yra puiki galimybė ugdyti asmenį ir darbuotoją.

Vis dėlto Kovotojų idealizmas kai kada trukdo pamatyti tikrąsias savo darbuotojų ribas. Kai kada Kovotojai vadovai komandos nariams skiria tokias užduotis, kurioms jie nepasirengę, ir toks Kovotojų sprendimas labai dažnai atsisuka prieš juos pačius. Laimė, Kovotojai moka pasinaudoti emociniu intelektu ir nuovoka, gebėdami padrąsinti darbuotojus augti, bet per daug jų nespausdami.

07