A scene showing a person with the Kovotojai (ENFJ) personality type

Kovotojai

ENFJ-A / ENFJ-T

Tėvystė

Augindami vaikus Kovotojai (ENFJ) pasitelkia visus savo talentus, atjautą, ryžtą ir net lyderystės gebėjimus. Jie puikiai jaučia prasmę ir tuo vadovaujasi. Tokie tėvai mano turintys misiją padėti vaikams užaugti kuo geresniais, malonesniais ir gabesniais žmonėmis.

Todėl Kovotojai stengiasi sukurti mylinčią, drąsinančią ir palaikančią namų aplinką savo vaikams. Jie skatina kūrybiškumą ir autentiškumą, leidžia vaikams laisvai išsakyti savo nuomonę ir būti savimi. Vienas iš didžiausių tėvystės atlygių Kovotojams – matyti, kaip vaikai skleidžiasi ir tampa unikaliomis asmenybėmis.

Kovotojo (ENFJ) tipas ir tėvystė

Svarbiausios gyvenimo pamokos

Tai nereiškia, kad Kovotojai mano, jog leistina viskas. Kaip ir visi tėvai, jie kai kada parodo valią ir liepia vaikams paklusti, tačiau širdies gilumoje nori, kad vaikai teisingai pasielgtų ne vien iš paklusnumo, bet ir suvokdami, kodėl to reikia.

Kovotojai tėvai laiko pareiga padėti vaikams suvokti išskirtines savo galimybes.

Paprastai Kovotojai nustato aiškias, pagal amžių tinkamas taisykles ir ribas, kad vaikai suprastų neatsakingo ar negražaus elgesio pasekmes. Net jei Kovotojai tėvai elgiasi griežtai, jie tai daro iš meilės, stengdamiesi įdiegti vaikams stiprias vertybes ir asmeninės atsakomybės jausmą.

Laimė, šie idealistiški, geranoriški tėvai moka paaiškinti, kas gera ir kas bloga, taip, kad tai pakylėtų ir įkvėptų vaikus. Taip pat svarbu, kad Kovotojai moko savo pavyzdžiu, rodydami tokį elgesį, kokio tikisi ir iš savo vaikų.

Dideli lūkesčiai

Šio asmenybės tipo žmonės vaikams kelia aukštus standartus. Apskritai šiuos lūkesčius jie puoselėja iš kuo geriausių paskatų, nes nori žinoti, kad vaikai gyvens prasmingą ir gražų gyvenimą, gerai išnaudodami savo galimybes.

Kovotojai tėvai didžiuojasi gebėjimu įžvelgti, ką kiekvienas žmogus teikia pasauliui, ir ši savybė padeda jiems atpažinti savo vaikų talentus ir gebėjimus.

Vis dėlto kai kada Kovotojų lūkesčiai vaikams atrodo per dideli. Kartais Kovotojų vaikai jaučiasi verčiami pelnyti tėvų meilę atitinkant jų nustatytus standartus, o šie gali atrodyti neįtikėtinai aukšti ir nepasiekiami. Tokiais atvejais Kovotojai turėtų nuraminti vaikus ir patikinti, kad juos myli tokius, kokie jie yra, o ne už tai, ką jie daro.

Kuo grindžiama parama

Laimė, jautrūs Kovotojai geba suprasti visus savo vaikų poreikius ir jų norą jaustis priimtiems. Net ragindami vaikus tobulėti, mokytis ir siekti svajonių, šie tėvai moka teikti tvirtą emocinę paramą, kurią vaikai jaučia visą gyvenimą.

Kovotojai tėvai negailės laiko ir jėgų, kad suteiktų vaikams viską, ko reikia sėkmingam gyvenimui.

Bręsdami Kovotojų vaikai retai pamiršta, kiek tikros šilumos, rūpesčio, meilės ir padrąsinimų sulaukė iš tėvų. Užaugę jie dažniausiai būna labai dėkingi už visas išugdytas savybes, įskaitant sąžiningumą, empatiją, atsakomybę, ir gebėjimą daryti tai, kas teisinga.

05