ENFJ stiprybės ir silpnybės

ENFJ stiprybės

ENFJ stiprybės
 • Labai charizmatiški. ENFJ asmenybės yra žavios ir populiarios – jos instinktyviai žino, kaip pritraukti ir išlaikyti žmonių dėmesį, su kiekvienu žmogumi bendraudami jam suprantama kalba.
 • Altruistai. Šio tipo žmonės yra šilti ir nesavanaudžiai, visada pasiruošę padėti kitiems. Jie yra idealistai, kuriuos motyvuoja idėja vienaip ar kitaip prisidėti prie visuomenės ir pasaulio gerovės.
 • Gabus imitatoriai. ENFJ greitai supranta, kas iš tiesų motyvuoja ar erzina kitus žmones, instinktyviai prisitaikydami prie konkrečios situacijos.
 • Gimę vadovauti. ENFJ asmenybės tipą turintys žmonės nesiekia dominuoti ar valdyti, tačiau jų charizma ir iškalba stipriai traukia kitus žmones – dėl to ENFJ dažnai tampa itin populiariais ir retai susiduria su problemomis siekdami vadovaujančių pozicijų.
 • Tolerantiški. Šio tipo žmonės yra labai atviri naujoms idėjoms, jei tik jos neprieštarauja jų principams. Dėl to ENFJ gali puikiai sutarti kone su visais charakterio tipais.
 • Patikimi. ENFJ žmonės sunkiai dirba dėl jiems svarbių tikslų – jei tam tikra užduotis yra įdomi ir įkvepianti, ENFJ gali būti labai kantrus ir atsidavęs darbui.

ENFJ silpnybės

ENFJ silpnybės
 • Per daug nesavanaudiški. ENFJ yra linkę užsikrauti per daug darbo ir prisirišti prie kitų žmonių problemų, stengdamiesi niekada nieko neįžeisti ar nenuvilti.
 • Idealistai. Šio tipo žmonės gali būti per daug idealistiški ar naivūs, tikėdami, kad visi žmonės yra geri ir kad jų vertybės yra panašios į ENFJ vertybes.
 • Dažnai per daug jautrūs. Giliai širdyje, ENFJ tipo asmenybės yra jautrios ir emocionalios, galinčios lengvai įsižeisti ir nusivilti. Be to, jie per daug rūpinasi kitų žmonių jausmais ir išgyvenimais.
 • Pažeidžiami kritikos. ENFJ turi tvirtą vertybių ir principų branduolį, tačiau gali labai įsižeisti, kam nors ėmus juos kritikuoti.
 • Nemėgsta sunkių sprendimų. Būdami labai altruistiški ir jautrūs, ENFJ žmonės paprastai labai išgyvena, kai jiems tenka priimti sunkius sprendimus – pavyzdžiui, kuomet reikia nuspręsti, kurį pavaldinį atleisti. Tokiais atvejais jie dažnai negali nustoti galvoti apie visas įmanomas pasekmes.
 • Labai svyruojantis pasitikėjimas savimi. ENFJ žmonių pasitikėjimas savimi priklauso nuo to, ar jie sugeba išpildyti savo tikslus ir gyventi pagal savo idealus. Jei šie žmonės yra nuolat kritikuojami ar nesugeba padėti artimiems žmonėms, jų pasitikėjimas savimi gali būti visiškai sugniuždytas.

Komentarai