A scene showing a person with the Virtuozai (ISTP) personality type

Virtuozai

ISTP-A / ISTP-T

Tėvystė

Tėvai Virtuozai (ISTP) savo vaikams duoda daugiau laisvės ir galimybių daryti, ką nori, nei dauguma kitų asmenybės tipų žmonių – žinoma, išlaikydami tam tikras ribas. Pasaulis didelis, jame galima patirti ir atrasti daug dalykų. Ramūs, tolerantiški ir lankstūs Virtuozai nori, kad jų vaikai naudotųsi jiems suteikta laisve tyrinėdami juos supantį pasaulį ir įgydami vis daugiau patirties.

Laisvė bandyti

Ankstyvoje vaikystėje šis požiūris Virtuozų vaikams labai naudingas. Tokiame amžiuje kiekvienas nedidelis dalykas yra kaip stebuklas, jį reikia patirti visais pojūčiais. Kaladėlės būna ne tik įvairių spalvų ir formų, jos turi ir kvapą bei skonį – Virtuozai skatins savo vaikus tyrinėti pasaulį visomis juslėmis. Vaikams lavinant motorikos įgūdžius, Virtuozai mielai parūpins tam tinkamų žaislų. O jiems paaugus ir įgijus daugiau gebėjimų, Virtuozai džiaugsis galėdami parodyti, kaip naudojantis tikrais įrankiais kurti tikrus dalykus.

Virtuozų (ISTP) asmenybės tipas

Jei augantys Virtuozų vaikai taip pat entuziastingai užsiims aktyvia fizine veikla, tėvai mielai lydės juos visur – pavyzdžiui, kartu sportuodami ar leisdamiesi į žygius. Tačiau Virtuozai neverčia vaikų viso to daryti. Šio asmenybės tipo žmonės nemano, kad vaikams būtina įdiegti savo principus ar perduoti kokius nors pomėgius – jie tiesiog džiaugiasi matydami, kad vaikams patinka kokia nors veikla.

Kita vertus, Virtuozai gali pamiršti pasirūpinti, kad jų vaikai jaustų atsakomybę ir paauglystėje nepasielgtų kaip nors labai beatodairiškai – dažnai tai yra paliekama saugumu labiau besirūpinančiam partneriui.

Sunkiausiai tėvams Virtuozams šiuose (kaip ir visuose) santykiuose sekasi megzti emocinį ryšį. Susidūrę su kartais audringomis vaikų emocijomis, palyginti neemocingi Virtuozai dažnai jaučiasi sutrikę ir nežino, ką turėtų daryti. Tokiais atvejais šio asmenybės tipo žmonėms tikrai praverstų partnerio pagalba – arba jie turėtų sąmoningai tobulinti savo emocinį intelektą, kad galėtų savo vaikams suteikti tokią pagalbą, kokios jiems reikia.

05