A scene showing a person with the Virtuozai (ISTP) personality type

Virtuozai

ISTP-A / ISTP-T

Draugai

Draugystė su Virtuozais (ISTP) yra tarsi tikrai geras žaidimas: paprasta išmokti, bet sunku pasiekti meistriškumą. Virtuozai dažnai turi daug įdomių pomėgių, todėl lengvai susiranda pažįstamų, su kuriais juos sieja tokia veikla. Tačiau nedaug žmonių geba tapti tikrais Virtuozų draugais – ir dėl to, kad Virtuozus išties nėra lengva pažinti, ir dėl to, kad patiems Virtuozams tai dažnai ne itin rūpi.

Visada spontaniški

Virtuozai nemėgsta būti susaistyti su kokiu nors konkrečiu asmeniu ar veikla. Jie gyvena dabartimi, mėgaujasi tuo, ką jiems teikia gyvenimas, ir nejaučia pareigos keisti savo kryptį dėl kitų žmonių planų. Jei draugai nenori daryti to paties, ką Virtuozai – gali laisvai užsiimti savo reikalais, o visi drauge pasilinksmins kada nors vėliau. Virtuozai dėl to visiškai neišgyvens. Kartais toks jų požiūris draugus glumina, tačiau versti Virtuozus laikytis kokios nors įsivaizduojamos pareigos – tikriausiai greičiausias būdas nutraukti draugystę su jais.

Jei bendraujama laisvai ir be įtampos, tikėtina, kad draugystė su Virtuozais bus įdomi ir vertinga. Šio asmenybės tipo žmonės yra praktiški, kūrybingi ir paprastai net džiaugiasi nedidele konkurencija. Todėl ypač smagu su jais leisti laiką nedidelėje draugijoje, užsiimant kokia nors fizine veikla – pavyzdžiui, žvejojant ar ką nors meistraujant. Virtuozai dažnai domisi įvairiais dalykais ir lengvai randa įdomių užsiėmimų.

Virtuozų (ISTP) asmenybės tipas

Virtuozai yra smalsūs ir racionalūs. Jie mėgsta aptarinėti naujas idėjas – tačiau iki tam tikros ribos. Virtuozų nuomone, žodžiai galiausiai turi virsti veiksmais – abstrakčios diskusijos tokiomis tolimomis temomis kaip, pavyzdžiui, Eurazijos politika, neprikaustys jų dėmesio ilgam. Dėl to Virtuozams paprastai yra sunkoka bendrauti su Intuityvių (N) asmenybių tipų žmonėmis, dažnai žvelgiančiais į gyvenimą iš labiau filosofinės perspektyvos. Virtuozams patinka viską patirti patiems ir jie jaukiau jaučiasi šalia praktiškesnių žmonių. Vis dėlto jei Virtuozus su kitais vienija bendri pomėgiai, jiems nelabai svarbu filosofiniai skirtumai ir kitokia pasaulėžiūra – svarbu, ką tas žmogus daro.

Žavus buvimas savimi

Virtuozai dažnai patinka kitiems, patys dėl to nesistengdami ar net to nenorėdami. Daugelį žavi įdomi šių asmenybių veikla ir ramus požiūris į viską. Turėdami tiek daug pažįstamų Virtuozai bent su keliais iš jų tikrai užmegs artimesnę draugystę.

04