A scene showing a person with the Virtuozai (ISTP) personality type

Virtuozai

ISTP-A / ISTP-T

Romantiniai santykiai

Romantiniai santykiai su Virtuozais (ISTP) dažnai gali priminti tango. Tai sudėtinga ir įdomu; šaltumas ir abejingumas nuolat mainosi su aistra; spontaniškumą ir mėgavimąsi akimirka keičia ramybė – ir atvirkščiai. Virtuozų santykiuose negali būti nieko priverstinio – tačiau jei tik partneriai Virtuozams duos pakankamai erdvės, pastarieji mielai atsakys savo atsidavimu.

Virtuozų (ISTP) asmenybės tipas

Nepriklausoma širdis

Vos pradėję susitikinėti su kitu žmogumi Virtuozai gali būti gana nepastovūs. Šios asmenybės gyvena dabartimi ir mėgsta ieškoti naujų patirčių. Jei potencialus partneris jiems pasirodys nuobodus, Virtuozai gali lengvai pasitraukti. Jiems taip pat reikia daug asmeninės erdvės – tiek fizinės, tiek psichologinės. Bet kokie bandymai juos kontroliuoti ar priverstinai planuoti jų veiklą Virtuozus greitai suerzins.

Kita vertus, Virtuozai nemato nieko bloga tame, kad partneriai be spaudimo vienas kitam siūlo išmėginti ką nors naujo. Pavyzdžiui, Virtuozai greičiausiai mėgins išmokyti partnerį šiek tiek atsipalaiduoti ir pasilinksminti. Mezgantis romantiniams santykiams šio asmenybės tipo žmonės paprastai būna atsipalaidavę, nemėgsta būti varžomi tradicijų ar išankstinių nuostatų, nebijo anksti pereiti prie didesnio intymumo.

Santykiams tęsiantis Virtuozų partneriai suvokia, kad intymumas – tikriausiai atviriausia galima emocinė Virtuozų išraiška. Ne todėl, kad Virtuozai giliai nejaustų – tiesiog jie slepia ir saugo savo jausmus, nes nėra tikri, kaip su jais elgtis ir kaip juos išreikšti. Virtuozai savo meilę ir prisirišimą mieliau parodo per konkrečius veiksmus, o ne žodžius.

Tokią pat nuostatą Virtuozai taiko ir plačiau santykiuose. Jie dažnai neigiamai reaguoja į bandymus spausti juos atvirai aptarti santykių planus ar priversti juos įsipareigoti, ypač ankstyvuoju santykių etapu. Virtuozus gąsdina suvokimas, kad kelio atgal nėra. Šioms asmenybėms kiekviena diena yra tarsi nauja pradžia – taip Virtuozai yra linkę žvelgti ir į savo pareigas.

Jei Virtuozas tampa gyvenimo partneriu, tai įvyksta kaip natūrali kasdienių sprendimų išdava – kai tam ateina laikas, ir ne anksčiau.

Virtuozų partneriai neturėtų jų nenuspėjamumo priimti per daug asmeniškai. Šio asmenybės tipo žmonės gyvena dabartimi, fizinės veiklos pasaulyje, kuriame svarbią vietą užima pojūčiai. Virtuozai trokšta turėti laisvę rinktis, ar kažką veikti su dideliu entuziazmu, ar imtis visiškai kitokios veiklos. Jie nenori girdėti priekaištų ir reikalavimų pagaliau užbaigti pradėtą darbą ar pasiaiškinti, kodėl staiga persigalvojo. Kita vertus, jei išmoktų atviriau kalbėti, nuosekliau dirbti ir užbaigti pradėtus reikalus, Virtuozai ne tik labai padėtų savo partneriams, bet ir daugiau pasiektų pasirinktose veiklose.

03