ISTJ stiprybės ir silpnybės

ISTJ stiprybės

ISTJ stiprybės
 • Visų galų meistrai. ISTJ tipo asmenybės yra labai pastabios ir gali greitai įvertinti faktus. Yra mažai sričių, apie kurias ISTJ nieko nežino – ši vidinė enciklopedija labai praverčia sudėtingose situacijose.
 • Ryžtingi ir pareigingi. Šio tipo žmonės gali sunkiai dirbti dėl kokio nors tikslo. Jie yra kantrūs, kruopštūs ir atsidavę.
 • Labai atsakingi. ISTJ tipo žmonės visada stengiasi išpildyti savo pažadus. Jie mieliau dirbs viršvalandžius ir nemiegos, nei nepasieks rezultatų, kurių kažkas tikisi. Be to, šie žmonės paprastai yra itin ištikimi, savo pareigas iškeliantys aukščiau visko.
 • Gerbiantys ir mokantys užtikrinti tvarką. ISTJ tipo asmenybės nekenčia chaoso ir visuomet siekia stabilumo ir aiškumo. Šie žmonės taip pat nebijo ginti esamų taisyklių ir netoleruoja jų pažeidėjų.
 • Ramūs ir praktiški. Šio tipo žmonės retai praranda kantrybę, visada stengdamiesi likti ramūs ir racionalūs. Jie taip pat tiki, jog emocijos neturėtų daryti įtakos priimamiems sprendimams. Dėl to ISTJ tipo žmonės paprastai yra labai atsparūs kritikai.
 • Atviri ir tiesmuki. ISTJ tipo žmonės nemėgsta užuominų ir emocinės manipuliacijos. Jie nevynioja žodžių į vatą ir labiau vertina skaudžią tiesą, negu saldų melą.

ISTJ silpnybės

ISTJ silpnybės
 • Užsispyrę. ISTJ tipo žmonėms dažnai yra sunku priimti kitokią nuomonę, ypač jei ji nėra paremta akivaizdžiais faktais. Jie taip pat yra linkę vengti ryškių pokyčių bei nemėgsta pripažinti suklydę, ypač kai yra kalbama apie jų gyvenimo būdą ar įpročius.
 • Nejautrūs. Šio tipo asmenybės labiau vertina logiką nei emocijas, kurias laiko iracionaliomis ir blaškančiomis dėmesį. Dėl to ISTJ gali patys to nežinodami įskaudinti jautresnius žmones (pavyzdžiui, priklausančius emocionalaus intelekto tipams).
 • Kritiški. ISTJ tipo žmonių nuomone, faktai yra viskas. Jei kažkas su tais faktais nesutinka ar tiesiog jų nežino, šio tipo asmenybei gali būti sunku gerbti tokį žmogų – ypač jei jis nepripažįsta, kad jo nuomonė yra klaidinga.
 • Visada įsikibę taisyklių. Šio tipo asmenybės mėgsta turėti aiškias taisykles, kriterijus ir ribas – tačiau tai dažnai reiškia, kad jie yra labai nelinkę keisti ar pažeisti šiuos dalykus. Kaip jau minėta, ISTJ tipo žmonės negali pakęsti chaoso ir paprastai jaučiasi gana pažeidžiami nepažįstamoje, nenuspėjamoje aplinkoje.
 • Gali nepagrįstai kaltinti save. Šio tipo žmonės išsiskiria stipriu pareigos jausmu, tačiau jis gali jiems trukdyti atsipalaiduoti. Tokiomis sąlygomis, ISTJ darbo kiekis anksčiau ar vėliau tampa nepakeliamas ir tuomet jie gali jaustis labai blogai, kaltindami save dėl to, kad nesugebėjo atlikti savo pareigos.

Komentarai