A scene showing a person with the Logistai (ISTJ) personality type

Logistai

ISTJ-A / ISTJ-T

Draugai

Logistai (ISTJ) draugai nėra spontaniški. Jie nekalbūs, ne itin žaismingi ir ne itin meilūs. Logistai draugai – ištikimi, pagarbūs ir verti pasitikėjimo. Laikai keičiasi, žmonės ateina ir išeina, bet Logistai lieka greta draugų nepaisydami nieko. Jie neretai yra tokie ištikimi, kad kitų asmenybės tipų žmonės nė neįsivaizduotų, jog taip gali būti.

Logisto (ISTJ) asmenybės tipas ir draugystės

Ištikimybės dovana

Logistai labai metodiški ir ištikimybės lengvai neatsisako. Dažniausiai susidraugauja negreitai ir paprastai turi mažiau draugų, tačiau mano, kad šis draugų ratas – tai amžiams duotas žodis rūpintis šiais žmonėmis, o savo žodžio Logistai nelaužo.

Emocinis švelnumas – ne stipriausias Logistų įgūdis, bet jie randa būdų jį parodyti. Anot Sokrato, „būti“ reiškia „daryti“, taigi Logistai kaip tik taip ir elgiasi – paramą jie nori išreikšti veiksmais, o ne žodžiais.

Veiksmais jie perteikia daugelio nepastebimą jautrumą, ir šia savybe Logistų draugai labai žavisi ir pasikliauja ilgus draugystės metus.

Visa tai atrodo nepaprastai rimta, bet iš tiesų tai tėra vienas Logistų ir jų požiūrio į draugystę aspektų. Logistai moka pamiršti rimtumą, o ypač linksmų ir šnekių Ekstravertų (E) draugijoje – Logistams patinka atsipalaiduoti ir smagiai pasikalbėti apie darbą, gyvenimą ir įvykius.

Logistai nemėgsta konfliktų, tad jie ir atitinkamai renkasi draugus. Ieškodami draugų, kurie vadovautųsi panašiais principais ir būtų artimos nuomonės, Logistai dažniausiai susibičiuliauja su kitais Sergėtojų grupės tipais, kurie mąsto ir žvelgia į pasaulį panašiai. Nors maža tikimybė, kad Logistai draugautų su visiškai kitokio charakterio žmonėmis (mat reikėtų per daug jėgų bendravimo skirtumams užglaistyti), jie pripažįsta ir vertina kitų žmonių stiprybes ir gerąsias savybes.

Geriau kartu

Tarsi to įrodymas yra tai, kad artimame Logistų draugų rate bemaž visada rasime bent vieną Intuityvią (N) asmenybę, nepaisant abiejų šių tipų skirtumų. Šie santykiai kuriami ne dėl abipusio supratimo, bet iš pagarbos abiejų skirtumams. Logistai gėrisi giliomis Intuityvių žmonių mintimis ir nepailstamu naujovių troškimu, o Intuityvaus tipo žmonės žavisi Logistų tikrovės pojūčiu ir patikimumu – savybėmis, kurių jiems nelengva atrasti savyje. Na, o žinios, kaip visada, visus sulygina.

04