A scene showing a person with the Logistai (ISTJ) personality type

Logistai

ISTJ-A / ISTJ-T

Darbo vietoje

Kalbant apie darbo vietą, pažymėtina, kad Logistai (ISTJ) įkūnija beveik stereotipinį, klasikinį darbštaus, pareigingo darbuotojo modelį. Kad ir kokias pareigas Logistai eitų, jie ieško struktūros, aiškiai apibrėžtų taisyklių ir gerbia autoritetą bei hierarchiją. Atsakomybė neslegia Logistų – tai yra tarsi pasitikėjimo jais išraiška, galimybė dar kartą įrodyti, kad jie tinkamiausi toms pareigoms.

Kita vertus, pokytis, įvykstantis prisiimant naują atsakomybę arba prarandant senąją, Logistams dažnai tampa dideliu iššūkiu. Tai įvairiai pasireiškia skirtingose valdžios pozicijose, tačiau Logistams tai vienas iš sunkiausiai įveikiamų dalykų. Problemų nuolat kyla ir dėl įprasto jų nejautrumo, tad siekdami asmeninės ir profesinės raidos daugelis Logistų nusprendžia tai tobulinti.

Logisto (ISTJ) asmenybės tipas ir elgesys darbo vietoje

Logistai pavaldiniai

Logistai trokšta atsakomybės. Tokie pavaldiniai tinkamai atlieka visokiausius darbus, nepriklausomai nuo jų įdomumo. Dažnai visų galų meistrais laikomi Logistai geba kompetentingai atlikti bet kurią užduotį, jei tik duodamos aiškios instrukcijos. Kita vertus, dėl to jie nenoriai atsisako pareigų, net jei yra apsikrovę darbais arba tam yra tinkamesnių žmonių. Taip rimtai žvelgdami į darbą Logistai tampa nepaprastai jautrūs kritikai, todėl kai kada elgiasi išties apmaudžiai nelanksčiai.

Nepaisant užsispyrimo, ar kaip tik dėl jo, Logistai gali būti vieni iš produktyviausių pavaldinių. Jie gerbia autoritetą ir hierarchiją ir lengvai įvykdo nurodymus bei instrukcijas. Nekils sunkumų ir dėl punktualumo – jie nevėluoja į darbą, laiku atlieka užduotis. Nors Logistams reikia aiškiai išdėstyti žingsnius ir tiksliai apibrėžti atsakomybę, jie dirba nepaprastai ištikimai, atsidavusiai, kruopščiai ir kantriai.

Logistai kolegos

Tarp kolegų nerasite patikimesnio žmogaus už Logistą – jis pasirūpins, kad darbas būtų užbaigtas laiku ir tiksliai pagal nurodymus. Tylūs ir metodiški Logistai ramiai ištveria sunkumus, bet tikisi, kad kolegos taip pat laikysis šio požiūrio. Kitų asmenybės tipų žmonės, ypač emocingesni, dažnai glumina Logistus savo emocinio palaikymo ir atvirumo poreikiu arba gebėjimu mesti nebaigtus darbus. Logistai skirsto darbus į atliktus tinkamai arba netinkamai, o vien „papudravimas“ – visiškai ne darbas.

Logistai darbe vertina taiką ir saugumą, ir lengviausiai tai pasiekia tiesiog dirbdami vieni. Inovacijos, grupinės idėjų paieškos, teorijos ir nauji sumanymai – visa tai griauna šią patogią padėtį, tad Logistai gebėtų pripažinti jų pagrįstumą tik jausdami didžiulę pagarbą. Tačiau gavę nuodugniai parengtą planą Logistai įrodo esantys nepakeičiama komandos dalis ir paprastai puikiai įgyvendina visas idėjas.

Logistai vadovai

Logistams labai patinka atsakomybė ir iš jos atsirandanti galia. Labai stengdamiesi vykdyti pareigas Logistai visad padaro daugiau, nei jiems pavesta. Kartu jie tikisi, kad ir pavaldiniai bus taip pat atsidavę darbui. Kita vertus, Logistų noras viską daryti tiksliai pagal taisykles, laikytis hierarchijos ir apskritai bodėjimasis inovacijomis spraudžia pavaldinius į kampą – norą nukrypti nuo apribojimų jie privalo pagrįsti faktais ir rezultatais.

Kartais, kalbant apie planą pažeisti kokią nors taisyklę, yra teigiama, kad geriau pirma padaryti, o paskui prašyti (at)leidimo – vargu ar būtų gera mintis taip pasielgti su Logistais. Šios asmenybės yra labai nepakančios pareigų nevykdantiems pavaldiniams, o viena iš pareigų yra laikytis plano. Tikėti šia tiesa Logistams, bent jau taip, kaip ją supranta, yra daug svarbiau, nei būti jautriems – ir jie tikrai geba stipriai sukritikuoti kitus ir priimti sunkius sprendimus. Akivaizdus pavaldinio nepaklusnumas gali tapti lemiamu nusižengimu.

07