A scene showing a person with the Gynėjai (ISFJ) personality type

Gynėjai

ISFJ-A / ISFJ-T

Stiprybės ir silpnybės

Gynėjų (ISFJ) stiprybės

Gynėjų (ISFJ) asmenybės tipas
 • Mielai padedantys. Gynėjai yra universalūs pagalbininkai, besidalijantys savo žiniomis, patirtimi, laiku ir energija su visais, kam tik to reikia – o juo labiau su savo draugais ir šeima. Šio asmenybės tipo žmonės siekia, kad niekur nebūtų pralaimėtojų, ir, kai tik įmanoma, stengiasi suprasti, o ne teisti.
 • Patikimi ir kantrūs. Užuot griebęsi skubotų, padrikų darbų, Gynėjai yra atidūs ir atsargūs, rinkdamiesi stabilumą ir peržengdami įprastas ribas ne daugiau nei reikia. Gynėjai ne tik užtikrina, kad viskas būtų atlikta laikantis aukščiausių standartų, bet neretai padaro daugiau nei yra reikalaujama.
 • Pastabūs ir lakios vaizduotės. Gynėjai turi lakią vaizduotę ir ją pasitelkia kaip empatijos priedą, stebėdami aplinkinių emocinę būseną ir bandydami į viską pažvelgti iš jų perspektyvos. Šio asmenybės tipo žmonės yra praktiški ir žemiški, kas atsispindi ir jų vaizduotėje – tačiau Gynėjai geba įžvelgti ir išties stebinančių bei įkvepiančių dalykų.
 • Entuziastingi. Nusprendę, kad konkretus tikslas yra tikrai vertas dėmesio, Gynėjai moka į jį nukreipti visą savo patirtį, darbštumą ir vaizduotę. Šios asmenybės paprastai taip stengiasi dėl visko, kas, jų manymu, gali pakeisti žmonių gyvenimus – ar tai būtų pasaulinio lygio iniciatyva kovoje su skurdu, ar tiesiog noras pralinksminti klientą.
 • Ištikimi ir darbštūs. Praėjus šiek tiek laiko, toks entuziazmas paprastai virsta ištikimybe, Gynėjams neretai emociškai prisirišant prie idėjų ir organizacijų, kurioms skyrė savo laiką. Šio asmenybės tipo žmonės pateisina savo pačių lūkesčius tik tuomet, kai kruopščiai ir su kaupu įvykdo prisiimtus įsipareigojimus.
 • Praktiški. Geriausia yra tai, kad Gynėjai savo altruizmą geba panaudoti praktiškai. Jei nuobodžios, kasdienės užduotys yra neišvengiamos, Gynėjai moka jose įžvelgti galimą grožį ir harmoniją, žinodami, kad taip jie gali pasirūpinti draugais, šeima ir visais kitais žmonėmis, kuriems to rūpesčio reikia.

Gynėjų (ISFJ) silpnybės

Gynėjų (ISFJ) asmenybės tipas
 • Kuklūs ir drovūs. Romieji galbūt ir paveldės žemę, tačiau jų kelias bus ilgas, jei jie nesulauks visiškai jokio pripažinimo. Tai Gynėjams yra vienas didžiausių iššūkių – jie dažnai taip rūpinasi kitų jausmais, kad vengia išsakyti, ką iš tiesų galvoja, ar priimti pelnytus pagyrimus už savo darbą. Negana to, Gynėjų sau nusistatyti standartai neretai yra tokie aukšti, kad žinodami, jog galėjo atlikti kokią nors užduotį truputėlį geriau, šio asmenybės tipo žmonės neretai visiškai nuvertina savo pasiekimus.
 • Viską priima pernelyg asmeniškai. Gynėjams sunku atskirti asmeninius dalykus nuo ne asmeninių. Jie visas socialines situacijas mato kaip žmonių bendravimo išraiškas – todėl bet koks negatyvumas, kilęs iš konflikto ar kritikos, gali lengvai persikelti iš jų profesinio gyvenimo į asmeninį, ir atvirkščiai.
 • Užgniaužia savo jausmus. Gynėjų tipo asmenybės yra uždaros ir labai jautrios, giliai įsisąmoninančios savo išgyvenimus. Saugant kitų žmonių jausmus, Gynėjams vertėtų nepamiršti pasirūpinti ir savaisiais. Toks sveikos emocinės išraiškos trūkumas ilgainiui gali sukelti didelį stresą ir susierzinimą.
 • Apkrauna save. Stiprus Gynėjų pareigos jausmas, perfekcionizmas ir nenoras veltis į konfliktus gali nesunkiai sukelti situacijas, kur jiems bus pernelyg lengva save nepakeliamai apkrauti įsipareigojimais – arba būti apkrautiems kitų. Gynėjai yra linkę vargti tylioje neviltyje, užsispyrusiai bandydami pateisinti tiek aplinkinių, tiek savo pačių lūkesčius.
 • Nelinkę keistis. Šie iššūkiai kartais gali būti ypač sunkūs, kadangi Gynėjai labai vertina tradicijas ir įpročius. Padėtis kartais turi pasiekti lūžio tašką, kad aplinkybės ar stipri mylimo žmogaus asmenybė įtikintų Gynėjus pagaliau pakeisti kryptį ar požiūrį.
 • Per dideli altruistai. Visa tai dar labiau sustiprina Gynėjų savybė, kuri yra išties nuostabi kitose situacijose – jų altruizmas. Būdami tokie šilti, atsidavę žmonės, Gynėjai yra pasiruošę prieš kai kuriuos dalykus užmerkti akis, tikėtis, kad viskas netrukus pagerės, ar vengti prašyti kitų pagalbos dėl nenoro jų apsunkinti – tuo pat metu ant jų pečių nepaliaujamai kaupiantis rūpesčiams ir problemoms.
02