A scene showing a person with the Gynėjai (ISFJ) personality type

Gynėjai

ISFJ-A / ISFJ-T

Darbo vietoje

Ar jie būtų pavaldiniai, kolegos, ar vadovai, Gynėjų (ISFJ) svarbiausias tikslas yra suteikti geras paslaugas ir atsidavusiai dirbti. Nesvarbu, ar jie padėtų tiesiogiai klientams, prisidėtų prie kolegų projekto užbaigimo laiku ar padėtų komandoms tapti labiau organizuotoms ir efektyvioms, Gynėjų tipo asmenybėmis visada galima pasitikėti dėl jų gerumo ir gebėjimo išklausyti kitų problemas bei padėti rasti būdą jas išspręsti. Gynėjams patinka rasti išeitį, kuri padeda visiems laimėti – niekas kitas taip nesidžiaugia kasdieniams iššūkiams radęs tinkamą sprendimą.

Gynėjai kaip pavaldiniai

Kaip pavaldiniai, Gynėjai yra kuklaus pasiaukojimo pavyzdys. Kadangi jais pasitikima ir juos gerbia už jų kantrybę ir įsipareigojimą, Gynėjai iš tiesų siekia tik vieno atlygio už savo darbą: to pasitenkinimo, kurį jaučia, kai tie, kam jie padėjo, yra nuoširdžiai dėkingi. Iš kitos pusės, toks kuklumas gali jiems trukdyti, mat Gynėjai nėra linkę girtis savo pasiekimais ir neretai, iš baimės, jog sukels nereikalingų problemų, jie pernelyg lengvai praleidžia puikias galimybes.

Gynėjai yra neįtikėtinai ištikimos asmenybės, neretai stengiasi sekti mėgstamais vadovais ir taip atsiduria naujose pozicijose ir darbovietėse. Tai yra gana priešinga reakcija juos įprastai aplankantiems jausmams, kai kas nors keičiasi ir neatitinka jų principų (pavyzdžiui, prastėjant klientų aptarnavimo kokybei), mat tuomet jie jaučia stresą ir yra nelaimingi. Nors Gynėjai sugeba priimti pokyčius, jie turi jausti, kad šie pokyčiai vyksta dėl teisingų priežasčių. Jei kompanijos politikos pokyčiai nuvilia klientus, Gynėjai į tai žvelgia labai asmeniškai.

Gynėjai kaip kolegos

Būdami tarp kolegų, Gynėjai siekia sukurti malonią aplinką, kurioje draugai padeda vieni kitiems atlikti tam tikrus darbus. Artimos ir palaikančios komandos teikia Gynėjams daugiausiai džiaugsmo ir leidžia išreikšti savo altruistišką dvasią supamiems žmonių, kurie pasikliauja jų atsidavimu ir šiluma. Gynėjai yra iš prigimties ryšius mezgantys žmonės, tačiau jie pasitelkia šį gebėjimą malonios aplinkos sukūrimui, o ne bandymams kilti karjeros laiptais.

Gynėjų (ISFJ) asmenybės tipas

Šios savybės taip pat gali tapti trūkumais, kadangi Gynėjai yra nelinkę konfliktuoti, o jų noras padėti gali būti išnaudojamas mažiau sąžiningų kolegų. Užuot prašę pagalbos, kai tikrai jos reikia, pastarieji gali pradėti jos prašyti tuomet, kai patys nenori sunkiai dirbti, bei žino, kad jų Gynėjai kolegos vargiai pasakys „ne“. Dėl šios priežasties Gynėjai gali būti pernelyg apkrauti darbais ir patirti didelį stresą, tad darbe jiems praverstų turėti kelis gerus draugus, kurie padėtų palaikyti šiek tiek atstumo tarp Gynėjų ir jais norinčių pasinaudoti bendradarbių, taip išlaikant pusiausvyrą.

Gynėjai kaip vadovai

Nors vadovavimas nebūtinai yra vienas pagrindinių Gynėjų tikslų, vadovaujančią poziciją jie užima gana natūraliai, kadangi per ilgą laiką jų sunkus darbas ir gebėjimas bendrauti tikrai nelieka nepastebėti. Kartais jie iš tiesų nemėgsta kitiems vadovauti, tačiau tai gali būti viena didžiausių jų stiprybių – kaip vadovai, jie yra šilti, prieinami ir moka išklausyti. Kadangi jie neturi jokio noro iš aukščiau visiems nurodinėti, Gynėjai neretai labiau mėgsta dirbti drauge su savo pavaldiniais, juos organizuoti ir mažinti konfliktų atvejus.

Šitaip dirbdami, Gynėjai su savo pavaldiniais užmezga artimesnius santykius ir tampa draugais, kurie darbovietėje yra paprasčiausiai atsakingi už skirtingus dalykus. Nors pokyčius jie kartais priima gana lėtai, vos tik šie yra patvirtinami, Gynėjai išties puikiai padeda savo komandoms tuos pokyčius įgyvendinti. Gynėjai galbūt yra pernelyg jautrūs, kad taptų pagrindiniais vadovais, tačiau jie tampa pavyzdiniais skyriaus ar biuro vadovais, kurie žino, kaip padaryti klientus laimingus.

07