A scene showing a person with the Gynėjai (ISFJ) personality type

Gynėjai

ISFJ-A / ISFJ-T

Tėvystė

Dėl savo šilto ir rūpestingo charakterio, Gynėjai (ISFJ) yra tiesiog gimę tapti tėvais. Daugelis šio asmenybės tipo žmonių jaučia, kad tėvystė jiems yra įgimtas gebėjimas, tad labai mėgaujasi tuo asmeniniu svarbumu ir atsakomybe, kurią jaučia stengdamiesi užtikrinti, kad jų vaikai užaugtų sveiki, pasitikintys savimi ir lydimi sėkmės. Tuo pat metu Gynėjai tikrai nėra arogantiški ir vargiai bet kokį savo įgūdį šioje srityje laiko savaime suprantamu.

Gynėjų (ISFJ) asmenybės tipas

Nuo pat pradžių, Gynėjų altruizmas akivaizdžiai atsiskleidžia jų požiūryje į vaikus ir siekime užtikrinti, kad jie auga saugioje, stabilioje aplinkoje, supami meilės, rūpesčio ir palaikymo. Gynėjų kantrybė išties praverčia vaikams vis dar esant mažiems ir besimokant tapti nepriklausomais, spręsti savo nuožiūra bei plėsti jiems nustatytas ribas.

Regėti pasaulio tikrovę

Gynėjus labiausiai nustebina vaikų perėjimas nuo visiškos kūdikio priklausomybės iki nepasotinamo smalsumo ir vėliau iki autoriteto nepaisymo paauglystėje.

Kadangi Gynėjai paprastai yra labai tradicinių pažiūrų, jie priima istorinius standartus ir tų standartų nustatytus aiškius tėvų ir vaikų vaidmenis. Į savo vaidmenį jie žvelgia, ir dažnai teisingai, kaip į išminties ir vertybių perdavimą, kuris turėtų užtikrinti, jog jų vaikai supranta pasiaukojimo ir atsakomybės svarbą.

Ko galbūt nesuvokia daugelis Gynėjų tėvų yra tai, kad labiau nepriklausomi vaikai neretai atmeta šią iš pažiūros užgožiančią meilę ir paramą – savybes, kurios Gynėjus paverčia nuostabiais tėvais. Jie nori nusistatyti savo pačių vertybes ir savarankiškai priimti sprendimus, o geri Gynėjų ketinimai gali priversti juos pasijusti ribojamais ir kontroliuojamais. Tuo pat metu Gynėjai tėvai turėtų užtikrinti, jog labiau nuo jų priklausomi vaikai, kurie noriai priima jų rūpestį ir paramą bei nemaištauja, šių savybių nepriimtų kaip savaime suprantamo dalyko ir neapleistų savo pačių nepriklausomos asmenybės kūrimo.

Daryk tai, kas teisinga, net jei tektų dėl to kentėti

Gynėjai tėvai jaučiasi nejaukiai, kai jų vaikai elgiasi ne taip, kaip jie tikėjosi. Pastabesni vaikai gali į tai atkreipti dėmesį ir pasinaudoti šia silpnybe keldami įniršio priepuolius ar manipuliuodami. Gynėjams prireiks stiprios valios tvirtai laikytis savo tiesos ir išmokyti vaikus laikytis aiškių ir protingų ribų bei vertybių bei tuo pačiu suteikti vaikams laisvę augti ir tobulėti patiems.

Tėvystė yra išties sunkus darbas visiems asmenybės tipams, o ypač, jei viskas yra daroma teisingai, tačiau Gynėjai turi privalumų: jie ne tik yra rūpestingi, bet ir dėmesingi bei atsakingi rodydami tą rūpestį. Neretai laikomi idealiais tėvais, Gynėjų asmenybės tipo žmonės išties sugeba palaikyti savo vaikus ir ne tik – jie taip pat supranta, kad visi yra skirtingi ir tuos skirtumus reiktų gerbti, net jei ne visada galime juos suprasti.

05