Vaidmenys: Sergėtojai

Bendrosios asmenybės savybės: Pastabumas (S) ir Planavimas (J)

Charakteris ir kompetencija

Sergėtojai – Logistai (ISTJ), Gynėjai (ISFJ), Organizatoriai (ESTJ) ir Šeimininkai (ESFJ) – yra bendradarbiaujantys, praktiški ir žemiški žmonės. Jie retai siekia radikalių pokyčių savo gyvenime ir dažniausiai didžiuojasi savo kompetencija bei reputacija. Šių asmenybės tipų žmonės visur itin vertina struktūrą, saugumą ir stabilumą, daug dirbdami, kad išlaikytų savo mėgstamą tvarką. Taip jie tampa bet kurios grupės ar organizacijos kertiniu akmeniu – nuo šeimos iki bažnyčios, nuo biuro iki gamyklos.

Atidūs ir nuoseklūs Sergėtojai dažniausiai pasižymi gera savimotyvacija. Jiems retai prireikia įkvėpimo ar paraginimo iš išorės, kad galėtų produktyviai ir susikaupę veikti. Jie daug dirba ir stengiasi nieko nenuvilti, tikėdamiesi, kad ir kiti žmonės vadovausis šiais principais.

Šių asmenybės tipų žmonės mielai bendradarbiauja, su sąlyga, kad visi laikysis aiškiai apibrėžtų taisyklių. Sergėtojai vertina laiko patikrintus metodus – veikti pagal juos jiems atrodo protingiau, nei blaškytis ieškant naujovių. Jų šūkis: „Jei veikia, neardyk“. Dėl šios priežasties Sergėtojai dažnai yra linkę skeptiškai vertinti neįprastus sprendimo būdus bei naujoves apskritai.

78 % Sergėtojų teigia, kad jiems gerai sekasi įgyvendinti savo sumanymus.

Stabili pažanga

Vis dėlto būtų klaida Sergėtojus laikyti žmonėmis be vaizduotės. Jie tiesiog semiasi įkvėpimo ne iš ateities, o iš praeities. Šių asmenybės tipų žmonės ištikimai laikosi nusistovėjusių geriausių praktikų ir tradicijų – nesvarbu, ar ieškotų, kaip geriausiai iškepti picą ar kaip efektyviausiai sudėlioti algoritmą. Tai leidžia jiems stabiliai, nuosekliai žengti pirmyn – toks progresas jiems labiausiai patinka. Sergėtojai daug mieliau atliks vieną darbą iki galo, nei pradės (ir numes nebaigę) daugybę įdomių sumanymų.

Sergėtojų tipų žmonėms geriausiai sekasi toje aplinkoje, kurioje aiškiai nustatyta hierarchija ir taisyklės. Nesvarbu, ar jie eina oficialias vadovo pareigas ar ne, Sergėtojai stengiasi rodyti gerą pavyzdį ir labai džiaugiasi, jei turi progą tinkama linkme nukreipti ir kitus. Dėl to Sergėtojai dažnai yra puikūs mokytojai, administratoriai ir bendruomenės nariai, taip pat rūpestingi tėvai ir svetingi šeimininkai.

82 % Sergėtojų sako vengiantys rizikingų ar nenuspėjamų situacijų.

Patarimai ir išmintis

Asmeniniame gyvenime Sergėtojai siekia dalytis su kitais stabilumu ir išmintimi. Jie laiko savo pareiga sukurti artimiesiems saugią, laimingą aplinką, parengdami juos būsimiems iššūkiams. Šių asmenybės tipų žmonės vertina stiprius ryšius, todėl dosniai viskuo dalijasi su tais, kuriuos gerbia ir myli. Sergėtojai jaučiasi saugesni, jei juos supa patikimi žmonės – ir patys deda daug pastangų, kad kitiems suteiktų tokį užtikrintumą. Šių žmonių suorganizuoti gimtadieniai, šventinės vakarienės ir iškylos tikrai bus įsimintinos.

Šių asmenybės tipų žmonės laimingiausi, kai vyrauja darna ir ramybė – nors kai kada jie būna užsispyrę. Sergėtojų kantrybę ypač sekina nenuoseklus ir nenuspėjamas elgesys. Sergėtojams taip pat nelengva priimti žmones, kurie, jų nuomone, yra mažiau kruopštūs ar atsakingi. Laimė, šios asmenybės dažnai tampa aktyviais ir rūpestingais mentoriais tiems, kurie nori įveikti šiuos trūkumus.

77 % Sergėtojų sako negreitai pasiduodantys, jei susiduria su rimtomis problemomis.

Meilė ir rūpestis

Iš visų asmenybės tipų žmonių Sergėtojai rečiausiai pasakytų, kad lengvai įsimyli. Tačiau neapsirikite. Nors Sergėtojai nekurs meilės eilių, jie mokės išreikšti meilę ir susižavėjimą – tik tai padarys truputį kitaip nei kiti. Sergėtojai dažnai meilę išreiškia praktiškai, pavyzdžiui, patikrindami, ar partnerio automobilio padangos neprakiurusios, arba pagamindami skanią vakarienę. Kitų tipų žmonėms tokie veiksmai gali atrodyti visai neromantiški, bet Sergėtojai tikrai tai daro su meile ir rūpesčiu.

Visuose santykiuose Sergėtojai nori kuo nors prisidėti. Taip jie elgiasi ne tik su artimiausiais ir brangiausiais žmonėmis, bet ir su paprastais pažįstamais, kaimynais ar bendradarbiais. Šių asmenybės tipų žmonės tikrai nepamirš savo pareigų, nepaliks biuro virtuvėlės apšnerkštos ir galbūt net tylomis sutvarkys kitų paliktą netvarką – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme.

Žinoma, Sergėtojai tikrai nebūtų nieko prieš, kad jų pastangos padėti kitiems būtų pastebėtos, tačiau jie retai reikalauja dėmesio. Dauguma jų mieliau dirba užkulisiuose ir rūpinasi, kad visiems viskas kuo sklandžiau sektųsi – net jei tenka imtis mažiau įkvepiančių darbų, pavyzdžiui, nupirkti tualetinio popieriaus arba sumokėti šeimos pajamų mokesčius. Galbūt jie ne visada aiškiai parodo savo jausmus, bet Sergėtojams išties labai rūpi jiems brangūs žmonės – tereikia žinoti, kaip tai pastebėti.

Deramas stropumas

Akademiniame ir profesiniame gyvenime Sergėtojai visada laikosi keleto svarbiausių savo principų. Tai yra stropumas, sąžiningumas ir pagarba. Sergėtojų asmenybės tipų žmonės dažniausiai yra labai darbštūs, stengiasi viską atlikti laiku ir apskritai padaryti, ką privalu padaryti. Ši savybė išryškėja jau ankstyvame amžiuje – Sergėtojai labiau nei kitų tipų žmonės yra linkę teigti, kad produktyvaus darbo įgūdžius išsiugdė mokykloje.

66 % Sergėtojų sako, kad sėkmę paprastai lemia darbštumas.

Šių tipų žmonės aiškiai įsivaizduoja, ką reiškia viską daryti „tinkamai“, ir labai didžiuojasi galėdami gyventi pagal šiuos standartus. Sergėtojai retai laužo taisykles ar juo labiau sukčiauja, net jei tai tikrai padėtų greičiau pasistūmėti į priekį. Jie rečiau nei kiti atsisakytų kokių nors savo principų siekdami greitesnės karjeros.

Be to, Sergėtojai išsiskiria gebėjimu kruopščiai dirbti iki pat galo, net jei užduotis yra nuobodi ar mechaniška. Šių asmenybės tipų žmonės rečiau nei kiti numeta pradėtus darbus susižavėję kokia nors įdomesne ar smagesne užduotimi, taip pat daug rečiau blaškosi ir atsitraukia nuo pasirinktos veiklos krypties. Sergėtojų produktyvumas yra tarsi jų išskirtinė galia – ir gebėjimas viską atlikti iki galo jiems teikia didelį pasitenkinimą.

Planavimas į priekį

Sergėtojai žino, koks vertingas dalykas yra gerai parengtas planas. Palyginti su kitų asmenybės tipų žmonėmis, Sergėtojai daug dažniau pasakys, kad verčiau rengsis problemoms iš anksto, nei spręs jas, kai jos iškils. Sergėtojai tikrai netingi apgalvoti visų galinčių pasitaikyti netikėtumų, jei tik tai gali padėti išvengti nelaimės.

Neįmanoma pasirengti viskam – bet jei kas nors ir gebėtų tai padaryti, tai greičiausiai būtų Sergėtojai. Kaip ir visiems kitiems žmonėms, kai kada šioms asmenybėms tenka susidurti su nenumatytomis problemomis. Mokytis priimti gyvenimo smūgius – svarbi jų asmeninės raidos dalis. Ilgainiui Sergėtojai išmoksta atskirti, kada derėtų laikytis savo planų, o kada vertėtų pakeisti kryptį. Kai jiems tai pavyksta, šių asmenybės tipų žmonės geba įveikti net sunkiausias aplinkybes, suderindami užsispyrimą ir lankstumą.

Sužinoti apie kitus vaidmenis