Rašykite mums!

Siųskite mums savo klausimus, komentarus ar pasiūlymus – mes skaitome ir stengiamės greitai atsakyti į kiekvieną gautą laišką, ir išties norėtumėme išgirsti jūsų nuomonę.

administracija@charakteris.info

Kontaktiniai duomenys

NERIS Analytics Limited

6 New Street Square
London
EC4A 3DJ
United Kingdom

Registered in England and Wales
Company number 8646330